Varför ska man göra en polisanmälan och hur säkert är det att göra en polisanmälan?

FRÅGA
Hej, Min juridiska fråga handlar om ett övergrepp som inträffat feb 2008. Det finns ingen fysisk bevisning kvar för övergreppet, övergreppet har skett på en plats där enbart gärningsmannen och den utsatte var vittnen. Den enda bevisningen skulle vara tidigare psykologers bekräftande, vänners bekräftande och en anmälan gjord av den utsattes vän. Den polisanmälan vart dock nedlagd efter att polisen kontaktat den utsatte och den utsatte nekat bestämt. Finns säkert en och annan dagboksanteckning också, men i grunden inga fysiska bevis. Den utsatte blir ju ofta uppmuntrade att anmäla, men när statestik på ouppklarade och nedlagda utredningar i just den här typen av brott uppdagas så är det svårt att motivera för en utsatt varför denne skulle sätta sig i den utsatta poritionen som det innebär att anmäla, när anmälan men största sannolikhet skulle läggas ner. Min fråga blir därför; Ur ett juridiskt perspektiv, vad är det för vits med att göra en anmälan? Vad kan rättssystemet egentligen göra i ett fall som detta ovannämnda? Den utsatte vill ju sällan behöva återuppleva sitt trauma, få sina uppgifter offentliga eller på något sett hamna i händerna på sin berövare en gång till, vad finns för säkerhet för den utsatte att detta inte kommer inträffa så fort gärningsmannen får besked om att denne är anmäld?Vänliga hälsningar och tack för svar,
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

När man känner obehag eller rädsla ska man alltid polisanmäla enligt polisens rekommendationer. För att en åklagare ska kunna väcka allmänt åtal mot en misstänkt gärningsman krävs nästan alltid att någon skickar in en polisanmälan. Åklagare kan givetvis också väcka allmänt åtal ex officioutan att en polisanmälan upprättats - det vill säga på eget initiativ. Staten för hennes talan vid allmänt åtal och står för alla kostnader samt yrkar skadestånd för hennes räkning. Alternativet till detta är enskilt åtal. Den som brottet riktats mot kan då fullgöra sin talan i domstol och åberopa all bevismaterial själv. Hon får vid enskilt åtal stå för alla kostnader men kan yrka ersättning för rättegångskostnader i hennes talan mot personen. Dessa är de praktiska fördelarna med att upprätta en polisanmälan.

Polisanmälan är en allmän handling först när förundersökningen avslutas. Polisanmälan kan bli sekretessbelagd om syftet är att motverka att utredningen skadas om uppgiften röjs (18 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL)). Sekretessen innebär att den misstänkte i ett inledande skede inte blir underrättad om det. Det är först när misstanken når en viss grad - skäligen misstänkt - som personen blir delgiven misstanke. När någon blir delgiven misstanke får personen i egenskap av part i brottsutredningen ta del av uppgifterna i utredningen. Denna rätt begränsas däremot av att ett utlämnande av uppgifterna endast kan ske om det inte medför men i för utredningen (23 kap. 18 § rättegångsbalken och 10 kap. 3 § OSL). Polisen prövar alltid sekretessen innan utlämnande av uppgifter. Om personen som blivit polisanmäld begår ett till brott mot den som upprättat en polisanmälan kan personen häktas och dömas för tillgrepp i rättssak. Detta är säkerheten för ett brottsoffer som vill göra en polisanmälan även om polisanmälan enligt er sannolikt kommer att läggas ned.

Preskriptionstiden för ofredande och ringa misshandel är två år, för misshandel av normalgraden fem år, för grov misshandel tio år och för synnerligen grov misshandel femton år (4 kap. 4 och 7 §§ samt 35 kap. 1 § brottsbalken). Så din vän kan ha förlorat sin rätt att föra talan mot personen redan för 4 eller 7 år sedan beroende på brottsformen såvida det inte rör sig om grov eller synnerligen grov misshandel.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet Ercin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (924)
2021-09-18 Serveringsansvarig
2021-09-18 Ta med alkohol utan serveringstillstånd
2021-09-16 Får en fritidsledare läsa ett barns privata dagbok?
2021-09-14 Vad kan länstyrelsen göra om någon brustit i djuransvar och har flera anmälningar på sig ?

Alla besvarade frågor (95697)