Varför sätter banken stopp för transaktion från utlandet?

2020-02-08 i Övriga brott
FRÅGA
Hej!Jag har fått pengar av min mamma som gåva för att jag ska kunna ansöka om bolån,hon har skickat pengar från Turkiet som hon har sparat i många många år,banken har inte godkänt överföringen och skickat tillbaka pengarna.Banken har fastnat på var hon har fått pengarna ifrån och syftet med överföringen.Vad kan jag göra?
SVAR

Hej! Först och främst - tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Frågan är huruvida din bank kan neka dig som kund att använda deras tjänster på det vis du önskar, i detta fall genom att inte tillåta att en utländsk överföring sätts in på ditt bankkonto och vad du kan göra för att lösa detta. Detta är en fråga som regleras främst av Penningtvättslagen.

Vad innebär penningtvättslagen?

Penningtvättslagen är en lag från år 2017 som är baserad på EU:s fjärde penningtvättsdirektiv. Lagens syfte är att anpassa den svenska lagstiftningen till EU:s regelverk. Lagen ställer höga krav på banken att inhämta uppgifter från sina kunder. KYC - Know your customer - ska vara en del av arbetet att motverka penningtvätt samt finansiering av terrorism.

Penningtvätt definieras som tillgångar, såväl pengar som annan egendom, som härrör från brott alternativt brottslig verksamhet (1 kap. 6 § penningtvättslagen). Finansiering av terrorism definieras som insamling, tillhandahållande eller mottagande av såväl pengar som annan egendom där syftet är att egendomen ska användas till terrorism eller med vetskap om att den är avsedd att användas till terrorism (1 kap. 7 § penningtvättslagen).

Varför vill banken inhämta information om denna transaktion?

Bankerna har enligt penningtvättslagen krav på att inhämta uppgifter om hur de produkter och tjänster som banken tillhandahåller kan utnyttjas för penningtvätt alternativt finansiering av terrorsim samt hur omfattande risken är för det förutnämnda (2 kap. 1 § 1 st penningtvättslagen). Även geografiska riskfaktorer ska tas i beaktande (2 kap. 1 § 2 st penningtvättslagen). Därav är utlandsbetalningar, inkomster från utlandet samt utlandsvistelser av särskilt intresse för banken. Banken har en skyldighet att ha god kunskap om hur deras kunder använder bankens tjänster och produkter för att förhindra brottslig verksamhet. Den information som inhämtas av kunden behandlas konfidentiellt och omfattas givetvis av banksekretess.

Vad innebär detta för dig?

Av det ovan anförda kan det konstateras att bankerna idag har högt ställda krav i arbetet mot penningtvätt och terrorism. Du och din mamma behöver redovisa varifrån pengarna kommer från, genom till exempel kontoutdrag, samt förklara vad pengarna kommer att användas till. Det är dock viktigt att notera att banken inte är skyldig att släppa fram utlandsbetalningen, även om ni kan bevisa att pengarna inte härrör från brott eller kommer att användas till brott. Slutligen är min bästa rekommendation att du tar kontakt med din bank för att ta reda på vilka dokument ni behöver ta fram för att transaktionen ska kunna släppas igenom.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,


Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (832)
2020-09-26 Vad betyder våld mot person?
2020-09-23 Filma och fotografera polis på allmän plats
2020-09-22 Falskeligen anklagad för brott
2020-09-21 Utgör "lättare badklädsel" förargelseväckande beteende?

Alla besvarade frågor (84390)