FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTKonkurs30/09/2019

Varför räknas inte min semesterersättning in i lönegarantin?

Hej,

Jag arbetar i en butik som nyss gått i konkurs. Pratade med handels innan jag tog ut mig gamla semester, från år 3-5, som sa att jag kunde det. Nu fick jag lön och enligt konkursförvaltaren får jag inte lön för den semester jag tagit ut då bara förra årets och årets semester räknas in i lönegarantin. Låter otryckt. Ingen vits att spara semestern om man riskerar att bli utan. Jag tog semester i aug och företaget gick i konkurs 24 sep.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

När ett företag går i konkurs omhändertas tillgångarna av ett konkursbo som företräds av en konkursförvaltare. Det innebär att företaget förlorar rådigheten över sina tillgångar till konkursförvaltaren, vars uppgift är att tillvarata borgenärernas intressen och främja en förmånlig och snabb avveckling av konkursboet (se 7 kap. 8 § konkurslagen (1987:672) (KKL)).

Arbetstagare är genom sina lönefordringar borgenärer i en konkurs och kan få betalt först när konkursen avslutas genom utdelning. Borgenärerna får enligt förmånsrättslagen betalt i en viss prioritetsordning, där arbetstagarnas lönefordringar är förenade med allmän förmånsrätt (se 12 § förmånsrättslagen (1970:979) (FRL)). Den allmänna förmånsrätten för lönefordringar är tidsbegränsad och omfattar bara semesterersättning som intjänats föregående år (dvs. förra årets och årets semester). Semesterersättning som intjänats en längre tid tillbaka har därför ingen allmän förmånsrätt och utgör en oprioriterad fordran i boet, vilket innebär att de ligger längst ner på prioriteringslistan i utdelningen.

Även om lönefordringarna har allmän förmånsrätt är det vanligt att pengarna inte räcker till att betala dessa, då fordringar med särskild förmånsrätt får betalt först. Därför finns den statliga lönegarantin, som innebär att staten går in och betalar arbetstagarens fordringar på lön (se lönegarantilagen (1992:497) (LGL)). Enligt huvudregeln måste arbetstagares lönefordringar vara förenade med allmän förmånsrätt enligt 12 § FRL (se ovan) för att lönegaranti ska lämnas (se 7 § LGL). Det innebär att endast förra årets och årets semester räknas in i lönegarantin.

Kortfattat innebär detta att semesterersättning som intjänats en längre tid tillbaka än föregående år inte kan bli ersatta genom lönegaranti, då dessa fordringar saknar allmän förmånsrätt.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna HolmströmRådgivare
Hittade du inte det du sökte?