Varför räknas inte min semesterersättning in i lönegarantin?

2019-09-30 i Konkurs
FRÅGA
Hej,Jag arbetar i en butik som nyss gått i konkurs. Pratade med handels innan jag tog ut mig gamla semester, från år 3-5, som sa att jag kunde det. Nu fick jag lön och enligt konkursförvaltaren får jag inte lön för den semester jag tagit ut då bara förra årets och årets semester räknas in i lönegarantin. Låter otryckt. Ingen vits att spara semestern om man riskerar att bli utan. Jag tog semester i aug och företaget gick i konkurs 24 sep.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

När ett företag går i konkurs omhändertas tillgångarna av ett konkursbo som företräds av en konkursförvaltare. Det innebär att företaget förlorar rådigheten över sina tillgångar till konkursförvaltaren, vars uppgift är att tillvarata borgenärernas intressen och främja en förmånlig och snabb avveckling av konkursboet (se 7 kap. 8 § konkurslagen (1987:672) (KKL)).

Arbetstagare är genom sina lönefordringar borgenärer i en konkurs och kan få betalt först när konkursen avslutas genom utdelning. Borgenärerna får enligt förmånsrättslagen betalt i en viss prioritetsordning, där arbetstagarnas lönefordringar är förenade med allmän förmånsrätt (se 12 § förmånsrättslagen (1970:979) (FRL)). Den allmänna förmånsrätten för lönefordringar är tidsbegränsad och omfattar bara semesterersättning som intjänats föregående år (dvs. förra årets och årets semester). Semesterersättning som intjänats en längre tid tillbaka har därför ingen allmän förmånsrätt och utgör en oprioriterad fordran i boet, vilket innebär att de ligger längst ner på prioriteringslistan i utdelningen.

Även om lönefordringarna har allmän förmånsrätt är det vanligt att pengarna inte räcker till att betala dessa, då fordringar med särskild förmånsrätt får betalt först. Därför finns den statliga lönegarantin, som innebär att staten går in och betalar arbetstagarens fordringar på lön (se lönegarantilagen (1992:497) (LGL)). Enligt huvudregeln måste arbetstagares lönefordringar vara förenade med allmän förmånsrätt enligt 12 § FRL (se ovan) för att lönegaranti ska lämnas (se 7 § LGL). Det innebär att endast förra årets och årets semester räknas in i lönegarantin.

Kortfattat innebär detta att semesterersättning som intjänats en längre tid tillbaka än föregående år inte kan bli ersatta genom lönegaranti, då dessa fordringar saknar allmän förmånsrätt.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna Holmström
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå141 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com tack för din förståelse
2019-10-01 08:40
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konkurs (220)
2019-10-18 Gäller företagshypotek framför utmätning?
2019-10-11 Jag har levererat varor till ett företag som gått i konkurs - Vad har jag för rättigheter?
2019-10-01 Vad ska man tänka på vid deposition?
2019-10-01 Vad händer med tillgångarna om ett bolag försätts i konkurs?

Alla besvarade frågor (73867)