Varför polisanmäls bilförmedlaren bara för bedrägeri och inte för stöld?

FRÅGA
Bilförmedlare lurar kunder och i polisanmälan blir det bara bedrägeri, men rimligt är ju att när avtalet löpt ut att det blir stöld av fordonet när förmedlaren stuckit med fordonet???
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Anledningen till att brottet stöld inte aktualiseras är att alla rekvisit för brottet inte uppfylls. För att brottet stöld ska aktualiseras krävs det att någon olovligen tar det som tillhör någon annan med uppsåt att tillägna sig det (8 kap. 1 § Brottsbalken). I fallet med en bilförmedlare lämnas bilen och nycklarna över, varför det inte sker ett olovligt tagande (jämfört med t.ex. vid ett inbrott där bil och nycklar stjäls).

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (556)
2020-01-11 Vad innebär stöld?
2020-01-10 Vad är påföljden för ringa stöld?
2019-12-31 Stulit pengar från arbetsgivare
2019-12-30 Rubriceringen "snatteri" finns inte längre

Alla besvarade frågor (76385)