Varför polisanmäls bilförmedlaren bara för bedrägeri och inte för stöld?

Bilförmedlare lurar kunder och i polisanmälan blir det bara bedrägeri, men rimligt är ju att när avtalet löpt ut att det blir stöld av fordonet när förmedlaren stuckit med fordonet???

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Anledningen till att brottet stöld inte aktualiseras är att alla rekvisit för brottet inte uppfylls. För att brottet stöld ska aktualiseras krävs det att någon olovligen tar det som tillhör någon annan med uppsåt att tillägna sig det (8 kap. 1 § Brottsbalken). I fallet med en bilförmedlare lämnas bilen och nycklarna över, varför det inte sker ett olovligt tagande (jämfört med t.ex. vid ett inbrott där bil och nycklar stjäls).

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Stöld och rån m.m., 8 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo