Varför måste man betala skatt?

2020-03-13 i SKATTERÄTT
FRÅGA
Kan jag som skattebetalande medborgare sluta betala skatt och slippa undan med det med försvar att samhällskontraktet är brutet?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vem ska betala skatt i Sverige?

Skyldigheten att betala skatt i Sverige är inte avtalsbaserad. Istället regleras skattskyldighet i inkomstskattelagen. Både fysiska personer och juridiska personer (till exempel företag, föreningar eller stiftelser) behöver betala skatt i Sverige. Skyldigheten att betala skatt delas in i två typer: obegränsad skattskyldighet och begränsad skattskyldighet.

Obegränsat skattskyldiga

Att vara obegränsat skattskyldig innebär att man är skyldig att betala skatt till Sverige på alla sina inkomster, såväl svenska som utländska. Som fysisk person blir man obegränsat skattskyldig om man är bosatt i Sverige, om man stadigvarande vistas i Sverige eller om man har väsentlig anknytning till Sverige (3 kap. 3 § inkomstskattelagen). Fysiska personer som är registrerade i Sverige, eller om deras styrelse har sitt säte här, blir obegränsat skattskyldiga i Sverige (6 kap. 3 § inkomstskattelagen).

Begränsat skattskyldiga

Även om man inte är obegränsat skattskyldig kan man i vissa fall behöva betala skatt i Sverige. Då är man begränsat skattskyldig. Alla fysiska personer som inte är obegränsat skattskyldiga är begränsat skattskyldiga i Sverige (3 kap. 17 § inkomstskattelagen). Juridiska personer som inte är registrerade i Sverige är begränsat skattskyldiga i Sverige (6 kap. 7 § inkomstskattelagen)

Sammanfattning:

Skattskyldighet i Sverige är inte avtalsbaserat och man kan därför inte sluta betala sin skatt med hänvisning till ett brutet samhällskontrakt.

Med vänliga hälsningar,

Nathalie Ottosson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (542)
2020-11-03 Beskattning vid försäljning av personliga tillgångar
2020-10-25 Beskattning av skadestånd
2020-10-14 Beställning av tobak via nätet
2020-09-29 Hur betala skatt på mark i Polen, Lodz?

Alla besvarade frågor (86836)