Varför måste jag besvara bankernas frågor om kundkännedom?

2019-07-02 i EKONOMI
FRÅGA
Hej, Vi (min hustru och jag) har råkat ut för en frågvis bank som kräver att få veta allt om våra utlandsvistelser:- om vi hyr eller om vi äger bostad i utlandet- vad vi använder våra egna pengar till som vi överför till utlandet- var våra pengarna kommer ifrån.Måste vi verkligen besvara alla deras frågor om vilka inköp vi gjort i utlandet samt inkomma med bevis på att vi bor i utlandet delar av året i form av elräkningar eller hyresavier etc.Banken vill också veta vilka andra banker vi har och hur mycket pengar vi har där. Man hänvisar till penningtvättslagen.Utdrag ur bankens hotelsebrev:Alla banker måste numera enligt lag ha uppgifter om sina kunder och veta hur och till vad kunderna använder bankens tjänster. Syftet är att skydda både dig och oss från att utnyttjas för penningtvätt. Vad händer om vi inte får kontakt med dig? Får vi inte in den information som krävs i tid kan det i värsta fall medföra att vi inte kan ge dig den service du behöver. Därför är det mycket viktigt att du hör av dig. Den finstilta texten ovan är ett bara utdrag ur deras hotelsebrev där man vill veta hur vi använder bankens TJÄNSTER men i verkligheten ville banken veta vad vi använder våra pengar till.Vår fråga vad händer om vi inte vill svara eller inte svarar inom en angiven tidsram, genmälde banken att de kommer att "blocka" våra bankkonton. På vår fråga om vad blockning innebär svarade banken att man spärrar våra konton.
SVAR

Hej! Först och främst - tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.

Vad innebär penningtvättslagen?

Penningtvättslagen är en lag från år 2017 som är baserad på det EU:s fjärde penningtvättsdirektiv. Lagens syfte är att anpassa den svenska lagstiftningen till EU:s regelverk. Lagen ställer höga krav på banken att inhämta uppgifter från sina kunder. KYC - Know your customer - ska vara en del av arbetet att motverka penningtvätt samt finansiering av terrorism.

Penningtvätt definieras som tillgångar, såväl pengar som annan egendom, som härrör från brott alternativt brottslig verksamhet (6 § penningtvättslagen). Finansiering av terrorism definieras som insamling, tillhandahållande eller mottagande av såväl pengar som annan egendom där syftet är att egendomen ska användas till terrorism eller med vetskap om att den är avsedd att användas till terrorism (7 § penningtvättslagen).

Varför vill banken inhämta information om kundkännedom?

Bankerna har enligt penningtvättslagen krav på att inhämta uppgifter om hur de produkter som banken tillhandahåller kan utnyttjas för penningtvätt alternativt finansiering av terrorsim samt hur omfattande risken är för det förutnämnda (2 kap. 1 § 1 st penningtvättslagen). Även geografiska riskfaktorer ska tas i beaktande (2 kap. 1 § 2 st penningtvättslagen). Därav är utlandsbetalningar, inkomster från utlandet samt utlandsvistelser av särskild intresse för banken. Banken har därmed en skyldighet att ha god kunskap om hur deras kunder använder bankens tjänster och produkter för att förhindra brottslig verksamhet. Den information som inhämtas av kunden behandlas konfidentiellt och omfattas av banksekretess.

Varför ställer banken frågor till just mig?

Det kan verka löjligt att banken vill inhämta denna typ av information av sina privatkunder i och med att de omfattande fallen av penningtvätt och finansiering av terrorism har härrört från större organisationer än enskilda privatpersoner. Faktumet kvarstår dock - bankerna har numera en skyldighet att, i och med penningtvättslagen bestämmelser, inhämta uppgifter från samtliga kunder, utan undantag. Samtliga banker har skyldigheten att inhämta kundkännedom. Skulle du avsluta ditt engagemang i den aktuella banken och byta bank kommer du att få likartade frågor av även den nya banken.

Vad händer om jag vägrar att besvara frågorna?

I och med att banken kan riskera omfattande sanktioner om verksamheten har kunder som vägrar uppdatera sina kundkännedomsfrågor är hotet om att avsluta tjänster inte ett tomt hot - utan en uppmaning av allra högsta grad. Banken har all rätt att avluta allt ditt engagemang hos dem om du vägrar att besvara frågorna om kundkännedom. Detta innebär att du kommer att avvecklas som kund i banken och att konton, kort, krediter och dylikt kommer att avlutas.

Vad innebär detta för er?

Jag kan förstå att bankens kundkännedomsfrågor kan vara ingripande. Jag förstår också att det kan kännas som ett ingrepp i ert privatliv. Faktum är dock att banken enbart gör sitt jobb och uppfyller sin juridiska skyldighet genom att inhämta uppgifter om hur ni använder bankens produkter och tjänster. Om ni vägrar att besvara frågorna kommer banken i förlängningen att avveckla ert fullständiga engagemang. Att byta bank är inte ett sätt att undgå frågorna då samtliga banker omfattas av lagen.

Hoppas att ni fått svar på er fråga, annars är ni varmt välkomna att vända er till Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (459)
2021-10-24 Ofullständig fråga
2021-10-03 Är det rimligt att inte få förlängd boendehjälp av försäkringsbolaget?
2021-09-30 Internetbedrägeri
2021-09-30 PayPal-bedrägeri

Alla besvarade frågor (96587)