Varför krävs medgivande från barn under 12 år vid utträde ur svenska kyrkan?

2017-09-27 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! Det har visat sig att vi föräldrar av oklar anledning "skrivit in" våra barn i svenska kyrkan 2004. De är inte döpta och vi föräldrar är ateister. Nu visar det sig att barn över 12 år ska ge sitt medgivande på utträdesblanketten man ska skicka in. Är det lagligt att begära detta? Är inte vi vårdnadshavare beslutande i detta? Skulle barnen vara med i vilken annan organisation som helst som scouterna, en idrottsklubb osv, så bestämmer väl vi? Men inte när det gäller kyrkan? Barnen är 14 och 16. De skulle nog skriva på men för mig blir detta en principsak i och med att de är minderåriga. De får väl inte ingå avtal och borde således inte få utgå från avtal heller? Vore tacksam för hjälp i denna fråga!
SVAR

Hej, och tack för din fråga.

Det är en någorlunda utbredd missuppfattning att barn under 18 inte får ingå avtal, eftersom det skulle innebära ett de till exempelvis inte får köpa saker i en affär. Barn får normalt däremot inte sätta sig i skuld, och liknande. Barn har även självständig förmåga att bli medlem i, och utträda ur, ideella föreningar och andra organisationer (såsom politiska ungdomsförbund). Det krävs ju inte föräldrars tillstånd för sådana handlingar, och föräldrarna kan heller inte begära barnets utträde.

För utträde ur svenska kyrkan krävs mycket riktigt att barn över 12 år samtycker till detta. En anledning till varför gränsen satts just till 12 år kan vara följande. Inom barnrätten pratas det ofta om principen om barnets bästa, vilket i många fall innebär det som vuxna människor tycker är bäst för barnet. I en vårdnadstvist rörande ett fyraårigt barn kommer domstolen självständigt bedöma vad som anses vara bäst. I takt med att barnet blir äldre ska man dock ta hänsyn till dess egen vilja, och i ett vägledande rättsfall från Högsta domstolen 1995 uttalas att det skulle fästas vikt vid vad en flicka som då var 13 år hade för vilja i en pågående vårdnadstvist. På motsvarande sätt anses barn över 12 år ha nått en sådan mognad och insikt att föräldrarna inte helt utan barnens medverkan ska kunna ta dem ut ur kyrkan om de inte vill det.

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?