Varför kompletteras oftast köpekontrakt av en fastighet med ett köpebrev?

2018-09-22 i Köpavtal
FRÅGA
Hej!Varför kompletteras oftast köpekontrakt av en fastighet med ett köpebrev?Allt gott
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga rör köpekontrakt och köpebrev, varför bestämmelser i 4 kap jordabalken (JB) blir tillämpliga.

Vid köp av fast egendom finns vissa formkrav för hur köpekontraktet ska vara utformat (4:1 1 st JB). Avtalet måste:

Vara i skriftlig formUndertecknas av säljare och köpareInnehålla en överlåtelseförklaring från säljare till köpareInnehålla en överenskommen köpeskilling

Avtal som inte uppfyller ovanstående kriterier anses som ogiltigt (4 kap 1 § 3 st JB)

Utöver köpekontrakt, som är en obligatorisk handling vid köp av fast egendom, kan det kompletteras med ett köpebrev. Ett köpebrev upprättas i samband med att köpeskillingen betalas. Det syftar till att utgöra ett kvitto på att köpeskillingen är betald och används dessutom när köparen söker lagfart.

Ibland kan köpebrevet exempelvis innehålla svävarklausuler. Denna klausul måste uppfyllas, annars har parterna rätt att frånträda avtalet. Det kan handla om att säljaren inte får såld sin nuvarande bostad till ett förväntat pris, vilket är en förutsättning för att köpet ska vara möjligt. (se 4 kap 3 § JB)

Sammanfattning kan sägas att köpekontraktet alltså är den formella handlingen, men köpebrevet har betydelse för kompletterande uppgifter och för att tolka säljarens och köparens gemensamma vilja.

Linnéa Carnrot
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köpavtal (164)
2019-09-30 ​​Vad ska jag tänka på när jag säljer halva huset till min sambo?​​​
2019-09-24 Hur länge får ett fastighetsköp vara villkorat?
2019-09-24 Är förköpsklausuler bindande vid köp av fast egendom?
2019-08-18 Köpa 2 st fastigheter från samma säljare, kan båda fastigheterna anges på samma handlingar?

Alla besvarade frågor (73747)