Varför kan en granne överklaga ett beslut om bygglov?

2019-04-14 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hur kan en granne hålla på att överklaga ett bygglov som både kommun och länsstyrelsen godkänt han fördröjer byggstarten och orsakar mycket besvär för oss utan att det kostar honom ett öre .
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rätten att överklaga beslut om bygglov bestäms enligt 42 § förvaltningslagen (se 13 kap. 8 § plan- och bygglagen).

I 42 § förvaltningslagen anges att ett beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom eller henne emot. I praxis har detta tolkats brett och en granne har ansetts kunna överklaga ett beslut om bygglov, eftersom beslutet om bygglov har faktiska verkningar för grannen.

Detta betyder inte att alla grannar har rätt att överklaga ett beslut om bygglov, utan varje situation får bedömas för sig. Bor grannen långt ifrån tomten som har beviljats bygglov så finns det en chans att grannen inte kan överklaga. Gränsar grannens tomt direkt till tomten med bygglov eller endast avskiljs av en väg eller liknande så är det dock stor chans att grannen kan överklaga beslutet.

Vänligen,

Daniel Karl
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (461)
2019-09-23 Hur överklagar man beslut om kommunalt avlopp?
2019-09-15 Håller förvaltningsrätten muntlig förhandling i överklagade mål?
2019-09-15 Kan man få socialbidrag om man vägrar ta CSN?
2019-09-01 Medlemsskap i kommun grundat på delägarskap i fast egendom

Alla besvarade frågor (73005)