Varför ifrågasätter banken varifrån min handpenning kommer från?

2020-02-24 i Övriga brott
FRÅGA
Hej Jag är jätte orolig. Jag har ca 450 000 kr som jag vill köpa lägenhet med. Jag har spelat mycket och förlorat mycket men även vunnit lite. Dessutom har jag fått 195000 kr från min mamma som gåva för att jag skall köpa lägenhet. Jag har hittat en lägenhet och jag har fått lånelöfte men jag är rädd att det blir problem när jag överför denna höga summan vid köp av lägenhet får då kommer jag betala mer än de 15% som behövs vid köp till banken. Kommer banken att neka mig köpet eller måste jag deklarera och bevisa alla mina pengars ursprung ?Tusen tack för hjälpen
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar frågan som om banken har rätt att ställa frågor om varifrån pengarna till handpenningen kommer från samt vilka konsekvenser det kan leda till. Detta är en fråga som regleras främst av Penningtvättslagen.

Vad innebär penningtvättslagen?

Penningtvättslagen är en lag från år 2017 som är baserad på EU:s fjärde penningtvättsdirektiv. Lagens syfte är att anpassa den svenska lagstiftningen till EU:s regelverk. Lagen ställer höga krav på banken att inhämta uppgifter från sina kunder. KYC - Know your customer - ska vara en del av arbetet att motverka penningtvätt samt finansiering av terrorism.

Penningtvätt definieras som tillgångar, såväl pengar som annan egendom, som härrör från brott alternativt brottslig verksamhet (1 kap. 6 § penningtvättslagen). Finansiering av terrorism definieras som insamling, tillhandahållande eller mottagande av såväl pengar som annan egendom där syftet är att egendomen ska användas till terrorism eller med vetskap om att den är avsedd att användas till terrorism (1 kap. 7 § penningtvättslagen).

Varför vill banken veta var pengarna kommer från?

Bankerna har idag enligt penningtvättslagen krav på att inhämta uppgifter om hur de produkter och tjänster som banken tillhandahåller kan utnyttjas för penningtvätt alternativt finansiering av terrorsim samt hur omfattande risken är för det förutnämnda (2 kap. 1 § 1 st penningtvättslagen). Även geografiska riskfaktorer ska tas i beaktande (2 kap. 1 § 2 st penningtvättslagen). Därav är utlandsbetalningar, inkomster från utlandet samt utlandsvistelser av särskilt intresse för banken. Banken har en skyldighet att ha god kunskap om hur deras kunder använder bankens tjänster och produkter för att förhindra brottslig verksamhet. Den information som inhämtas om och av kunden behandlas konfidentiellt och omfattas givetvis av banksekretess.

Vad innebär detta för dig?

Sammantaget har banken en omfattande skyldighet att motverka penningtvättsbrott. Vid misstänkta transaktioner, oftast transaktioner av högre belopp såsom en handpenning, har banken en skyldighet att ifrågasätta pengarnas ursprung. Så länge du kan förklara var pengarna kommer från och att de inte härrör ur brottslig verksamhet kommer det inte vara några problem för dig att genomföra din transaktion.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (837)
2020-09-29 Är det barnpornografi, trots att jag gett mitt samtycke?
2020-09-29 Är det brottsligt att värva någon till att begå brott, och är det allvarligare om den som förmås att begå brott är ung?
2020-09-27 Kan jag anmäla banken?
2020-09-27 Begår jag ett brott om jag förfalskar någons namnteckning?

Alla besvarade frågor (84559)