Varför ifrågasätter banken var mitt sparande kommer från?

2019-08-29 i EKONOMI
FRÅGA
Vilken laglig rätt har en bank att neka amortering av lån med hänvisning till Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt utan att ange relevanta paragrafer eller motivera sin tolkning av reglerna? Har en bank laglig rätt att ifrågasätta en annan banks accepterande av medel (tex lön från arbetsgivare) baserat på samma lag som ovan, och tvinga en kund till samtycke att ge fullständig kontohistorik långt tillbaka i tiden för att bevisa att det går att spara en del av lönen, en historik som kan innehålla känsliga personuppgifter som skyddas av GDPR och banksekretessen? Finansinspektionen vill att vi ska amortera men banken hindrar oss utan att ange relevanta och rimliga skäl, förutom att det framgår av bankens agerande att lönearbete numera anses som skälig grund för misstanke om penningtvätt, du ska inte kunna spara något av din lön tydligen, och dessutom tvinga oss till samtycke att lämna ut känsliga personuppgifter i kontohistorik som är skyddade genom lagar som GDPR och banksekretessen. Handlar detta förfarande från banken egentligen om att komma över data, "den nya oljan", som ska göda Artificiell Intelligens, data som banken annars inte kan komma åt?
SVAR

Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad innebär penningtvättslagen?

Penningtvättslagen är en lag från år 2017 som är baserad på det EU:s fjärde penningtvättsdirektiv. Lagens syfte är att anpassa den svenska lagstiftningen till EU:s regelverk. Lagen ställer höga krav på banken att inhämta uppgifter från sina kunder. KYC - Know your customer - ska vara en del av arbetet att motverka penningtvätt samt finansiering av terrorism. Penningtvätt definieras som tillgångar, såväl pengar som annan egendom, som härrör från brott alternativt brottslig verksamhet (1 kap. 6 § penningtvättslagen). Finansiering av terrorism definieras som insamling, tillhandahållande eller mottagande av såväl pengar som annan egendom där syftet är att egendomen ska användas till terrorism eller med vetskap om att den är avsedd att användas till terrorism (1 kap. 7 § penningtvättslagen).

Kan banken neka amortering?

Jag tolkar frågan som huruvida banken kan neka en kund att göra extra amorteringar av lån utöver det som redan fastställts i avtal. När en extraamortering ska göras handlar det oftast om större summor som ska användas för att lösa ett lån till viss del eller i sin helhet. Banken får inte etablera eller upprätthålla en affärsförbindelse eller utföra en transaktion om banken inte har tillräcklig kännedom om dig som kund för att utifrån det utvärdera risken för penningtvätt och finansiering av terrorism (3 kap. 1 § penningtvättslagen). Detta innebär att banken har en juridisk skyldighet att ta reda på var pengarna som du avser att amortera med kommer ifrån. Lämnar du inte tillfredställande svar har banken rätt att avvisa din förfrågan om amortering.

Hur behandlas dina personuppgifter?

Banken får behandla personuppgifter i syfte att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lagen (5 kap. 2 § penningtvättslagen). Detta innebär dock inte att banksekretessen bryts. Banken får fortfarande inte lämna ut uppgifter om dig eller om ditt engagemang i banken till obehöriga parter.

Vad innebär detta?

Banken har all rätt att neka dig att ingå affärsförbindelser men även att utföra enstaka transaktioner om du inte kan framställa tillräckliga bevis som styrker pengarnas ursprung. Detta eftersom bankerna enligt lag har väldigt högt ställda krav på sig i kampen att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Är pengarna enbart sparade medel från överskott av lön kommer du inte ha några problem att bevisa varifrån de kommit.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (458)
2021-10-03 Är det rimligt att inte få förlängd boendehjälp av försäkringsbolaget?
2021-09-30 Internetbedrägeri
2021-09-30 PayPal-bedrägeri
2021-09-29 Kan företag i den privata sektorn kräva e-faktura?

Alla besvarade frågor (96403)