Varför har vi inte legaliserat aktiv dödshjälp i Sverige?

FRÅGA
Hej!Varför har vi i Sverige inte legaliserat dödshjälp, och i nnu läget kan det tänkas att det kan hända?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Varför har vi i Sverige inte legaliserat dödshjälp?

Vissa argument till varför vi inte har legaliserat dödshjälp går att hitta på sida 134–135 i SOU 2001:6. Några exempel på skäl som togs upp var att:

- Tilliten till hälso- och sjukvården och dess personal skulle hotas om dödshjälp legaliserades

- Det skulle ge skrämmande signaler till de som vill leva trots svår sjukdom

- Vissa skulle kunna komma att få dödshjälp trots att de inte uttryckligen har begärt det

Det är dock viktigt att komma ihåg att detta avser aktiv dödshjälp, det vill säga när någon med en persons samtycke uppsåtligen eller av oaktsamhet tar dennes liv. Den som gör detta kan dömas för mord (3 kap. 1 § brottsbalken) eller dråp (3 kap. 2 § brottsbalken). Det finns även något som heter passiv dödshjälp. Med detta menas att en läkare avstår från att ge livsuppehållande behandling till en patient som är döende eller ligger i koma. Detta är lagligt enligt lagen (1987:269) om kriterier för bestämmande av människas död, om samtycke har getts från patienten eller anhöriga.

Kan det i nuläget tänkas att aktiv dödshjälp kan bli lagligt i Sverige?

Just nu finns inget lagförslag om att ändra de svenska reglerna kring aktiv dödshjälp.

Sammanfattning

Anledningen till varför vi inte har aktiv dödshjälp beror bland annat på att det kan minska tilliten till hälso- och sjukvården samt att vissa skulle kunna komma att få dödshjälp fast dem inte vill. Därtill finns det just nu inget förslag på att ändra lagstiftningen.

Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,
Ellinor Bäckström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?