Varför har jag inte fått reda på att jag är arvtagare?

2020-08-16 i Arvsskifte
FRÅGA
Hej Lawline.Jag och min syster har blivit informerade om att Vi har ett arv från vår far...men inte blivit informerade om arvet förrän nu 2020 och vår far avled 1996 enl. bouppteckningen som Vi idag blev informerade om att Vi har rätt enl.vårat yrkande.Hur kan det var möjligt att Vi inte har fått tagit del i det förrän idag, efter 24 år...Bästa hälsningarförvirrad
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor kring arv regleras i Ärvdabalken.

Det är svårt för mig att avgöra varför ni inte har fått information om arvet från er far. Jag behöver mer information för att kunna ge ett konkret svar på det.

Jag går därför istället igenom vilka bestämmelser som blir tillämpliga samt hur ni kan gå tillväga för att ta del av bouppteckningen över er fars tillgångar. Bouppteckningen är en sammanställning av den avlidnes tillgångar och skulder.

En bouppteckning ska som huvudregel upprättas senast tre månader efter dödsfallet, se 20 kap 1§ Ärvdabalken.

Det är dödsbodelägaren som har egendomen i sin vård, boutredningsman eller testamentsexekutor som ska kalla samtliga delägare och avlidnes sambo eller make kallas till bouppteckningen. Kallelsen ska ges ut i god tid innan bouppteckningen, se 20 kap 2 § Ärvdabalken.

Som arvingar borde ni ha blivit kallade till bouppteckningen tre månader efter att er far avlidit.

Det kan finnas olika anledningar till att ni inte har fått information om arvet förrän nu. En anledning kan vara att det inte var känt att er far hade barn eller att de glömde att kalla er till bouppteckningen.

Utgångspunkten är att det är den avlidnes sambo eller make som tilldelas den avlidnes kvarlåtenskap (egendom), se 3 kap 1 § Ärvdabalken. Med andra ord är det er mor som först ärver er fars egendom. Först efter att er mor har gått bort kan ni ta del av arvet från er far, enligt 2 kap 1§ Ärvdabalken. Detta kan vara en annan förklaring till varför ni inte har fått information om arvet från er far.

Ni kan beställa en kopia på bouppteckningen från Skatteverket här.

Vänliga hälsningar,

Camilla Stein
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (616)
2021-01-25 Kostnaden för klander av arvskifte
2021-01-22 Vem ärver när en förälder har gift om sig?
2021-01-17 Vad händer om testamentstagare avlider innan testator?
2021-01-14 Måste en jurist göra arvsskiftet?

Alla besvarade frågor (88428)