Varför har jag inte fått del av mitt arv?

Vill veta vad min pappa skrivit i sitt testamente...har inte fått veta nånting..o vet inte varför jag inte fått ett öre i arv ..de va länge sen som mina föräldrar dog...fick efter Mamma men inte efter pappa..förstår inte varför..har det satts nån spärrtid .. Hur kan jag få reda på detta ...

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag förstår det som att din fråga egentligen består av två delar. För det första har du inte blivit tilldelad något testamente efter din far, och för det andra har du inte heller fått ut något arv från honom. Jag tolkar det även som att din far och din mor var gifta med varandra och att du är deras gemensamma barn. Om jag har tolkat dig fel får du gärna återkomma med en ny fråga och förtydliga omständigheterna något. Frågor som dessa, om arv och testamente, regleras framförallt i ärvdabalken (ÄB).


Arvingars rätt att tilldelas testamentet

Den som är arvinge till en testator ska tilldelas testamentet efter testatorns död, förutsatt att man inte redan godkänt testamentet (14 kap. 4 § första stycket ÄB). Som bröstarvinge är denna rätt dock inte absolut. Om det är så att testatorns make/maka finns kvar i livet efter testatorns död så kan testamentet nämligen tilldelas den efterlevande maken/makan istället (14 kap. 4 § andra stycket ÄB). Det beror på att den efterlevande maken/makan ärver testatorn före deras gemensamma bröstarvingar (3 kap. 1 § ÄB). Det framgår inte av din fråga om det var din far eller mor som avled först, men om det var så att det var din far så är en möjlig förklaring till att du inte tilldelades testamentet att det var din mor som delgavs det.  


Arvingars rätt till laglott

Som bröstarvinge har man alltid rätt att få ut sin laglott, som utgör minst hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Mer än så är man som bröstarvinge inte automatiskt berättigad till. Som testator har man väldigt långtgående rätt att testamentera sin kvarlåtenskap till vem man vill. Det kan dock finnas förklaringar till varför du inte verkar ha fått ut din laglott trots att du är din fars bröstarvinge. Nedan följer några exempel på möjliga förklaringar till detta:


Laglott som förskott på arv

Som bröstarvinge får man inte alltid ut sin laglott efter testatorns död. Det kan bero på att man kanske redan fått ut laglotten, eller en del av den, i form av förskottsarv (7 kap. 2 § ÄB). Alla gåvor du fått genom livet kan nämligen ha räknats som förskott på arv om inte annat föreskrivits eller måste antas ha varit avsett med gåvan sett till omständigheterna (6 kap. 1 § ÄB). En möjlig förklaring till att du inte fått något arv från din far kan alltså vara att du redan fått ut din laglott som förskott på ditt arv genom gåvor eller liknande som du fick under tiden som din far fortfarande var vid liv.


Utebliven påkallad jämkning

Det kan också vara så att testatorn aldrig fört in din rätt till laglott i sitt testamente. För att du trots det ska få ut din laglott måste du som arvinge påkalla jämkning av testamentet (7 kap. 3 § ÄB). Om du inte påkallar jämkning inom sex månader från dagen för delgivning förlorar du din rätt att få ut din laglott (7 kap. 3 § tredje stycket ÄB). En möjlig förklaring till att du inte fått ut något arv från din far kan alltså vara att du inte påkallat jämkning av testamentet alls, eller att du visst påkallat jämkning men att du gjorde detta försent.


Efterarvsrätt istället för direkt arvsrätt

En efterlevande make/maka har rätt att få ut minst fyra basbelopp i arv från testatorn (3 kap. 1 § andra stycket ÄB). I detta fall kan det vara så att om din fars kvarlåtenskap inte var större än fyra basbelopp har all kvarlåtenskap tilldelats din mor direkt. Denna rätt går nämligen före din rätt att få ut ditt arv. Då får du istället efterarvsrätt (3 kap. 2 § ÄB). Det innebär att du får ut din laglott från din fars kvarlåtenskap först efter din mors död. Det framgår av din fråga att du fått arv från din mor. Det kan alltså vara så att en del av det arv du fick efter din mor i själva verket var ditt arv från din far.


Slutsats och mitt råd

När det gäller frågor om testamente och arv kan liknande frågor få väldigt olika svar eftersom omständigheterna från fall till fall är direkt avgörande. Det framgick inte särskilt tydligt vilka förutsättningar som föreligger i ditt fall och därför är det svårt för mig att ge dig ett konkret svar på din fråga. Av den anledningen har jag istället tagit upp möjliga svar som skulle kunna förklara vad som hänt. Det är dock inte säkert att någon av de möjliga svaren beskriver vad som faktiskt hänt.  Min rekommendation är därför att ta kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.


Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information. Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:


Telefon: 010-207 93 00


Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00


Hoppas att du fick svar på din fråga!


Vänligen,

Ellen PiggRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bröstarvinge? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”