Varför har banken fryst mina konton?

2020-01-01 i Övriga brott
FRÅGA
Hejsan, jag har ett litet problem men hittar inget på nätet som kan hjälpa mig därför tänkte jag kontakta er. För två månader sen har Swedbank spärrat mitt konto plötsligt och de vägrar ge mig svar på varför de har gjort så. Tidigare har jag ansökt om 2 lån hos 2 banker, och jag har fått dem lånen, men Swedbank har skickat ett brev till mig för att lämna en skriftlig redogörelse varifrån de här inbetalningarna kommer ifrån, och jag ba va?.Nu har det gått ca 2 månader de har frusit mitt konto och jag är en person som tänkte öppna ett litet projekt med de där pengarna. Även mitt vardagliga livet har stört pga den spärrningen. Jag har lånat pengar nu för att kunna betala min hyra och kunna ha råd med mat. Snälla vad kan jag göra i det här fallet? Jag har även besökt dem i kontoret men vägrar fortfarande ge mig svar. TackMvh
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att dina konton hos den aktuella banken har frysts och vad du följaktligen kan göra i denna situation. Denna typ av frågeställningar regleras främst av Penningtvättslagen.

Vad innebär penningtvättslagen?

Banken har med största sannolikhet låst dina konton eftersom de vill ha en förklaring var pengarna, som du referera till som lån, kommer ifrån för att utreda huruvida penningtvätt kan tänkas föreligga. Penningtvättslagen är en lag från år 2017 som är baserad på EU:s fjärde penningtvättsdirektiv. Lagens syfte är att anpassa den svenska lagstiftningen till EU:s regelverk. Lagen ställer höga krav på banken att inhämta uppgifter från sina kunder. KYC - Know your customer - ska vara en del av arbetet att motverka penningtvätt samt finansiering av terrorism. Penningtvätt definieras som tillgångar, såväl pengar som annan egendom, som härrör från brott alternativt brottslig verksamhet (1 kap. 6 § penningtvättslagen). Finansiering av terrorism definieras som insamling, tillhandahållande eller mottagande av såväl pengar som annan egendom där syftet är att egendomen ska användas till terrorism eller med vetskap om att den är avsedd att användas till terrorism (1 kap. 7 § penningtvättslagen).

Varför ställer banken frågor om mina finansiella engangemang?

I och med den nya lagen har banker och andra finansiella institut fått höga krav att hålla koll på deras kunders användande av bankens produkter och tjänster. I det fall banken bedömer någon transaktion eller önskad insättning som avvikande från kundens beteende eller har någon annan misstanke har banken en juridisk skyldighet ett utreda huruvida brott kan misstänkas föreligga. Banken får inte etablera eller upprätthålla en affärsförbindelse eller utföra en transaktion om banken inte har tillräcklig kännedom om dig som kund för att utifrån det utvärdera risken för penningtvätt och finansiering av terrorism (3 kap. 1 § penningtvättslagen).

Vad innebär detta?

Banken har full rätt att utkräva dokumentation från dig gällande dessa transaktioner. Detta eftersom bankerna enligt lag har väldigt högt ställda krav på sig i kampen att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Om du kan visa de aktuella transaktionernas syfte och ursprung kommer problemet att vara löst. Mitt råd är att du tar kontakt med banken och frågar vilka uppgifter de vill ha av dig.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (831)
2020-09-23 Filma och fotografera polis på allmän plats
2020-09-22 Falskeligen anklagad för brott
2020-09-21 Utgör "lättare badklädsel" förargelseväckande beteende?
2020-09-20 Är det olagligt att mana till fredlig revolution?

Alla besvarade frågor (84313)