FrågaPROCESSRÄTTDomstol25/02/2020

Varför försöker tingsrätten kontakta mig?

Jag har blivit sökt av en rådman i Tingsrätten flera tillfällen men inte kunnat svara. Jag är inte misstänkt för nåt brott vad jag vet så därför undrar jag varför en rådman ringer? Kan han delge misstanke om brott?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom vad som gäller vid brottsmisstanke, vad det kan finnas för andra tänkbara anledningar till att en rådman från Tingsrätten försöker komma i kontakt med dig, samt ge råd om vad du kan göra nu.

Vad gäller om man är misstänkt för brott?

Om man är misstänkt för ett brott är det polisen som delger en misstanke. Enligt 23 kap 18 § 1 st Rättegångsbalken (här) så är det när du räknas som skäligen misstänkt som du har rätt att bli delgiven misstanke om brott. För att du till exempel ska kunna anhållas så krävs att du är skäligen misstänkt för brottet och ska du bli informerad för vilket brott du är misstänkt.

Om du är misstänkt för ett brott bör det vara polisen som kontaktar dig, och inte domstolen.

Vad kan det finnas för andra anledningar till att en rådman från Tingsrätten försöker komma i kontakt med dig?

Den frågan är svår att svara på, då det inte framkommer så mycket omständigheter i frågan. Om man är part i ett mål kan Tingsrätten använda sig av "delgivning" för att underrätta motpart om handlingar. Delgivning innebär att handlingen mottas på ett speciellt sätt. Detta framgår av 46 § Lag (1996:242) om domstolsärenden (Ärendelagen) (här). Det kan vara möjligt att rådmannen försöker delge dig innehållet i en handling. Det framgår inte om du ska vittna i någon rättsprocess, om så är fallet kan det hända att rådmannen från Tingsrätten försöker kontakta dig i det ärendet.

Vad du kan göra nu

Jag skulle rekommendera att du kontaktar rådmannen från Tingsrätten och frågar varför han försöker ta kontakt med dig. Om du har fler frågor kan du även ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny HedinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Domstol? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo