Varför finns det lagar som begränsar vår religionsfrihet som stadgas i vår grundlag??

FRÅGA
Jag undrar varför alla andra lagar i Sverige kör över lagen om religionsfrihet (t.ex. LPT, diskrimineringslagen, jämstäldhetslagen etc.) ? Religionsfrihet är ju grundlag över alla andra lagar.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i regeringsformen (RF).

Religionsfrihet är grundlag men kan i vissa fall begränsas

Precis som du konstaterar är det grundlagsstadgat att varje svensk medborgare är tillförsäkrad religionsfrihet (2 kap. 1 § första stycket p 6 RF). Religionsfrihet innebär friheten att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion (2 kap. 1 § första stycket p 6 RF).

Vår religionsfrihet är dock relativ, vilket innebär att det finns utrymme för att begränsa den friheten. I vår grundlag finns det även stadgat förutsättningar för att begränsa religionsfriheten (2 kap. 20 § första stycket p 2 RF). Rättigheten kan endast begränsas genom lag eller genom annan författning efter viss bemyndigande i lag (2 kap. 20 § första och andra stycket RF).

Begräsning av religionsfrihet får endast göras för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle

En lag eller annan författning får endast begränsa religionsfriheten om det sker för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle (2 kap. 21 § RF). Begränsningen måste även vara proportionerlig och får alltså inte gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamålet (2 kap. 21 § RF). Begräsningen av vår religionsfrihet får inte heller utgöra ett hot mot den fria åsiktsbildningen (2 kap. 21 § RF).

Det finns således en möjlighet för våra lagstiftare att begränsa vår religionsfrihet för att tillgodose vissa ändamål. Det har alltså skett en intresseavvägning i de lagar du hänvisar till där ett annat intresse, exempelvis jämställdhet, har ansetts väga tyngre än religionsfriheten.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa en ny fråga om det är något mer du undrar över!

Med vänliga hälsningar,

Chantal Kryou
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?