Varför får vi kopia på min mormors brors testamente?

2019-02-23 i Testamente
FRÅGA
Hej har en mormors bror som gått bort.Han hade tyvärr inga egna barnHan hade 4 syskon. 3 som inte lever längre.Han väljer att bara testamentera till 2 av syskonen Han systrar utesluts (de lever inte längre heller) Utan testamenterar bara till bröderna.1 som inte lever har 3 barn som nämnsDen andra brodern lever eller ska det vidare till hans barn...Vi känner inte dessa så väl utan detta dök på på posten via ett juridiskt ombud..Varför får vi kopia på detta när vi inte omnämns..Och vi är långt bort i släkten Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du undrar alltså varför du har fått en kopia av testamentet trots att ni inte omnämns och därför inte har rätt att ärva något. Regler om detta, om arv och testamente finns i Ärvdabalken (ÄB).

Varför får ni en kopia på testamentet?
Anledningen till att ni får en kopia av din mormors brors testamente borde vara att dina mamma, alternativt du och syskon, hade haft rätt att ärva efter honom om han inte hade skrivit testamentet. Ni är alltså arvingar till din mormors bror och måste enligt lagen därför informeras om testamentet (ÄB 14 kap. 4 §).

Det handlar just om att ni har rätt att få reda på att ni inte kommer att ärva något från honom på grund av testamentet. Ni har då möjlighet att klandra testamentet, alltså anmärka på det om det skulle vara felaktigt på något sätt. Ni behöver alltså inte göra något med testamentet om ni inte vill klandra det.

Hade din mormors bror inte skrivit testamentet hade arvet delats upp enligt följande:
- Din mormors brors 4 syskon hade ärvt lika mycket var av värdet av hans egendom, d.v.s. 1/4 var.
- Gällande de 3 syskon som inte lever, så hade deras barn ärvt istället för dem. T.ex. hade din mamma och om hon har några syskon delat lika på 1/4 istället för din mormor som inte längre lever.

Med testamentet kommer arvet delas upp enligt följande:
- De 2 syskonen som din mormors bror testamenterat till delar lika på värdet av egendomen, d.v.s. 1/2 var.
- Den bror som lever får behålla arvet, arvet ska alltså inte vidare till hans barn.
- Gällande den bror som inte lever och har 3 barn så ska hans barn ärva istället. De delar lika på arvet och ska alltså få 1/3 var av 1/2, d.v.s. 1/6 var av värdet av den totala egendomen.

Sammanfattning
Ni får en kopia av testamentet på grund av att ni är arvingar till din mormors bror. Ni har rätt att få reda på att han har skrivit ett testamente och att ni alltså inte har rätt till arv efter honom.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Har du ytterligare funderingar är du välkommen att återkomma och ställa en ny fråga.

Med vänliga hälsningar

Tova Andersson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2143)
2019-05-25 Formulering i ett testamente
2019-05-22 Kan mitt halvsyskon krångla till testamentet efter arvsskiftet?
2019-05-21 träda in för avliden testamentstagare
2019-05-20 Kan jag testamentera så att mina barnbarn ärver mig?

Alla besvarade frågor (69283)