Varför får man lämna urinprov första dagen på kriminalvårdsanstalt?

2019-06-06 i Narkotikabrott
FRÅGA
Varför gör man urinprov första dagen på anstalten? Kommer det med i brottsregistret ifall man är positiv?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Vid intagning på kriminalvårdsanstalt lämnas i princip alltid ett s.k. "ankomstprov". Anledningen till det kan vara många, bland annat för att veta om den intagne har ett narkotikamissbruk. Ett eventuellt narkotikamissbruk kan vara en aspekt som vägs in i den riskbedömning som görs av Kriminalvården avseende placering, eventuella permissioner, behandlingsverksamhet m.m. Som intagen på kriminalvårdsanstalt kan man vara tvungen att lämna urinprov i princip när som helst. Lämnas det ett negativt urinprov vid ankomst och senare ett positivt urinprov är det något som talar för att det kan finnas narkotika inne på anstalten.

Ett positivt urinprov vid ankomst innebär inte per automatik att det registreras i belastningsregistret. För att det ska registreras i belastningsregistret krävs det att du blir straffrättsligt dömd för det i domstol. Det krävs således att Kriminalvården gör en polisanmälan om att du varit narkotikapåverkad och att du sedan blir dömd i domstol. Huruvida Kriminalvården polisanmäler positiva ankomstprov kan jag tyvärr inte besvara, jag vet däremot att det emellanåt sker polisanmälan när en intagen intagit narkotika under anstaltsvistelsen.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (366)
2019-12-08 Vad krävs för att undgå ansvar för narkotika innehav?
2019-12-08 Vad är straffvärdet för MDMA?
2019-12-03 Aktuellt straff för narkotikabrott
2019-11-30 Narkotikabrott och mängden av kokain

Alla besvarade frågor (75510)