Varför får jag inte ta del av handlingar hos IVO?

FRÅGA
Hej!Vad gäller för att få ta del av handlingar som är upprättad av hälso och sjukvårdsmaterial i samband med en ivo anmälan?I anmälan från sjukhusets sida har man valt att utelämna barnmorskan och primärjourens yttrande/analys. Dom som var med i hela förlossningen. När barnet indikerar på hotande asfyxi vill bm och primärjour omedelbart kejsarsnitta. Då ringer bakjouren överläkaren in och ber dom avvakta för hon är snart på plats varav det dröjer ytterligare ca 30 minuter. När hon väl är på plats börjar hon dra sugklocka trots att bm och primärjour skriker nej mamman orkar inte värkarna är avstannade. Och mamman har bäckenträngsel trots det kör hon över och börjar med sugklocka. 4 drag. När klockan släpper blir det urakut sövning där mamma höll på dö, fick laryngospasm.Totalt fördröjde överläkaren hotande asfyxi med 1 timme. Sjukhuset anmäler sig själv först 11 månader efter. När deras utredning är klar skickas den direkt in utan att någon i famoljen får ta del av det. Inte i efterhand heller. Fam fick veta via media att det pratades om deras son. Av OKLAR anledning har sjukhuset valt att utelämna bm och primärjourens syn på vad som gick fel. Försökt få läsa handlingarna men sjukhuset avslår. Domstolen avslår. Vad kan man göra?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Den här typen av frågor regleras främst av offentlighetsprincipen, tryckfrihetsförordningen (TF) samt offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Vad innebär offentlighetsprincipen?

Offentlighetsprincipen är en central princip inom svensk rätt. Principen fastställer att handlingar hos svenska myndigheter ska vara tillgänglig för allmänheten (2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen). Offentlighetsprincipen kan emellertid inskränkas under vissa förutsättningar genom offentlighet- och sekretesslagen.

Vad är offentliga handlingar?

För att ta reda på om en handling är en offentliga handling krävs det att den uppfyller de kriterier som ställs upp för en handling (2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen). Med handling avses en framställning i skrift eller bild samt en upptagning som endast med tekniska hjälpmedel kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt, vilket är kriterier dessa uppgifter som du refererar till bör uppfylla. Därefter ska det fastställas om handlingen är allmän. För att en handling ska vara allmän måste den vara upprättad eller inkommen till en myndighet samt förvaras där (2 kap. 4 § TF). En handling, där sekretess inte föreskrivits, är allmän och kan begäras ut (2 kap. 10 § TF).

Hur blir det i detta fall?

Många handlingar hos myndigheter är offentlig och kan därmed begäras ut. Det har antagligen föreskrivits sekretess på dessa handlingar i enlighet med offentlighet- och sekretesslagen, vilket gör att handlingarna inte kan begäras ut. Det du kan göra är att istället begära ut alla handlingar gällande som inte är sekretessbelagda i detta ärendet. Slutsatsen är att IVO med stöd av lag neka åtkomsten till dessa handlingar.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (321)
2021-02-15 Hur kontrollerar jag om någon har körkort?
2021-02-01 Kan en myndighet radera en offentlig handling för att den ska sluta vara offentlig?
2021-01-30 Offentlighetsprincipen och GDPR
2021-01-23 Får uppgifter från belastningsregistret publiceras på internet?

Alla besvarade frågor (89546)