Varför drar man av latent kapitalvinstskatt från fastighetens värde vid bodelningen?

2020-09-13 i Bodelning
FRÅGA
Vid överlåtelse av villa vid skilsmässa, dvs en av parterna bor kvar, varför ska uppskjuten reavinstskatt och pantbrev dras från det värde huset bedöms ha?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Fastighetens värde vid bodelningen

Högsta domstolen har i NJA 1975 s. 288 slagit fast att en fastighets värde vid bodelningen utgörs av marknadsvärdet minskat med mäklarkostnader och den latenta kapitalvinstskatten. Syftet med detta är att få en rättvis fördelning genom att värdet i bodelningen ska motsvara nettovärdet för fastigheten om det hade sålts omedelbart. Detta för att den som övertar fastigheten inte ska komma i ett sämre läge än den som köps ut, då den som köps ut inte beskattas för inkomster från bodelningen medan den som övertar fastigheten kommer bli beskattad för hela vinsten vid en framtida försäljning, (se 8 kap. 2 § inkomstskattelagen)

Den som bor kvar kommer ju vid en framtida försäljning av fastigheten beskattas för hela vinsten medan den som köps ut ur den gemensamma bostaden inte betalar skatt på pengarna som denne köps ut för. För att förhindra att denna orättvisa situation består beaktar man därför denna (fiktiva) latenta kapitalvinstskatt vid beräkningen av beloppet som partnern ska köpas ut för. Det ska även nämnas att när man talar om latent kapitalvinstskatt menar man bara en fiktiv skatt för att göra en rättvis fördelning i bodelningen, det är ingen som i verkligheten betalar skatt till Skatteverket med anledning av bodelningen.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Dostan Sulaiman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2634)
2020-09-29 Fråga om arv och särkullbarn
2020-09-28 Har jag rätt att få min egendom vid en bodelning?
2020-09-26 Hur gör vi en bodelning när vi ska skiljas?
2020-09-25 Vad krävs för att en gåva inte ska ingå i bodelningen?

Alla besvarade frågor (84692)