FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTBouppteckning och arvsskifte31/01/2019

Varför dokumenteras livförsäkringen i bouppteckningen?

Om min man hade försäkring som tillfaller mej vid hans död. Varför ska dessa vara med i bouppteckningen? Ska summan av dessa fördelas i dödsboet? Min man hade 2 vuxna barn. Inte så att jag missunnar dom något men tänkte använda försäkringspengarna till att lösa ut dom ur huset.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår ifrån att den försäkring du talar om är en livförsäkring. Om din man avlidit med dig som förmånstagare innebär det precis som du säger att försäkringsbeloppet som huvudregel ska tillfalla dig utan att vare sig ingå eller på något vis beaktas vid beräkningen av giftorättsandelar i samband med bodelningen. Detta följer av försäkringsavtalslagens 14 kap. 7 § 1 st. Försäkringsbeloppet kan dock tillfalla dödsboet om det annars skulle leda till ett mycket oskäligt resultat för arvingarna – någon sådan jämkning blir dock endast aktuell i undantagsfall (14 kap. 7 § 2 st.).

När din man avlider ska en bouppteckning göras, det vill säga en skriftlig dokumentation över bl.a. hans tillgångar och skulder (20 kap. 1 § ärvdabalken). Trots att försäkringsbeloppet i ditt fall inte kommer att ingå i kvarlåtenskapen ska dock försäkringar antecknas i bouppteckningen då det framgår av försäkringsbolagets intyg hur försäkringen ska hanteras, och om beloppet ska tillfalla en förmånstagare eller ingå i de totala tillgångarna (20 kap. 5 § 2 st. ärvdabalken). Att försäkringen dokumenterats i bouppteckningen är alltså helt i sin ordning och ingenting du bör oroa dig över.

Hoppats du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Elin RidegRådgivare
Hittade du inte det du sökte?