Varför bör man registrera bodelningshandlingen hos skatteverket?

2017-06-20 i Bodelning
FRÅGA
Hej,Varför bör en bodelning registreras hos skatteverket och behöver det framgå anledningen till bodelningen?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Varför bör man registrera en bodelningshandling?

Frågor om äktenskapsskillnad och bodelning finns i äktenskapsbalken (ÄktB).

Vid äktenskapsskillnad får men behöver inte makarna ge in bodelningshandlingen till Skatteverket för registrering (13 kap. 6 § ÄktB). Det finns flera anledningar till att det kan vara fördelaktigt att göra detta.

För det första kan det finnas en poäng med att registrera bodelningshandlingen hos Skatteverket för att försäkra att handlingen kommer att bevaras för framtiden. Om makarnas överenskommelse om vem som ska äga vad finns bevarad kan framtida tvister antingen förhindras eller bevisningen vara säkerställd inför.

Vidare bör man registrera bodelningshandlingen om man vill att bodelningen ska bli giltig gentemot ens borgenärer. När Skatteverket kungör bodelningshandlingen finns nämligen en tidsfrist som ger borgenärer chansen att begära att bodelningen återgår. Om inga invändningar inkommer blir bodelningen officiellt giltig.

En registrering får också betydelse för beräkningen av återvinningsfristerna vid konkurs (se 4 kap. 7 § konkurslagen (KonkL)).

Vilka uppgifter ska framgå i registreringen?

Om man vill registrera sin bodelningshandling behöver man inte ange anledningen till varför ni bodelat. För mer information se Skatteverkets hemsida här.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna Holmström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2920)
2021-12-06 Kan ett barn äga en upphovsrätt? Ska ett barns egendom ingå i en bodelning mellan makar?
2021-12-05 Värdering av egendom vid bodelning
2021-12-01 Bodelning?
2021-11-30 Kan enskild egendom tillhöra två personer?

Alla besvarade frågor (97671)