FrågaSTRAFFRÄTTNarkotikabrott19/12/2018

Varför blev det åtal istället för strafföreläggande vid narkotikabrott?

Hej, förra sommaren blev jag stannad av polis med 4g cannabis i bilen. Jag är tidigare prickfri. Personen som langade var känd och polisen hade kameror som filmade hela händelseförloppet. Jag erkände direkt och sa ja till strafföreläggande och gjorde inget anspråk på narkotikan.

Nu har jag fått ta del av förundersökningen via mail, det jag reagerade på var att när jag fick mailet skrev handläggaren att åklagaren tänkte väcka åtal. Vad jag förstått gör man endast det om åklagaren antingen yrkat för fängelse eller inte anser att brottet är självklart nog? Men dom har ju filmat, så brottet är självklart och jag kan verkligen inte tänka mig (hoppas jag) att detta skulle till leda till fängelse? Varför blir det inte straffföreläggande?

Jag var tillmötesgående mot polis och sa det han ville höra, jag har knappt tjänat några pengar (mindre än 30tkr) totalt 97tkr med studielån.

Vad kan jag förvänta mig för realistiska konsekvenser av detta?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Varför blev det inte strafföreläggande?
För att en åklagare ska besluta om ett strafföreläggande istället för att väcka åtal krävs det att det är fråga om något av dessa förutsättningar:

1. Det rör sig om ett brott där böter ingår i straffskalan, eller
2. Det är uppenbart att rätten kommer döma dig till villkorlig dom (48 kap. 4 § rättegångsbalken).

I det här fallet är det nog fråga om att det inte är uppenbart att rätten kommer döma dig till villkorlig dom. Det betyder dock inte nödvändigtvis att det är en indikation på att du riskerar fängelsestraff, utan det kan bero på att man helt enkelt behöver göra en utredning av din livssituation för att kunna avgöra huruvida villkorlig dom är en lämplig påföljd. Med andra ord har åklagaren inte tillräckligt med underlag för att anse att det är uppenbart att villkorlig dom kommer att dömas ut, och därav väcker hen åtal.

Vad kan du förvänta dig för konsekvenser?
Inom svensk straffrätt är huvudregeln att man inte dömer någon till fängelse. Det finns däremot tre omständigheter som sätter denna huvudregel ur spel, nämligen huruvida gärningsmannen gjort sig skyldig till brott tidigare, om straffvärdet för brottet kan bedömas vara mer än ett år samt om det är fråga om ett artbrott (30 kap. 4 § brottsbalken). Artbrott är sådana brott som rättssystemet har bedömt ska anses allvarligare än andra. Narkotikabrott betraktas som ett artbrott, men detta gäller i regel inte ringa narkotikabrott.

Med tanke på hur liten mängd du ertappades med samt att det antagligen var fråga om ett köp för eget bruk kommer det nog betraktas som ringa narkotikabrott, och därmed kommer inte huvudregeln mot fängelse att sättas ur spel. Du kommer med all sannolikhet inte dömas till fängelse.

Vänligen

Pegah FazliRådgivare
Hittade du inte det du sökte?