Varför beviljas jag inte resning?

FRÅGA
Varför får jag aldrig resning i mina mål? Jag förstår det inte.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer i mitt svar gå igenom var reglerna finns och vad resning faktiskt är. Om du bara söker ett snabbt svar med din fråga finner du det längst ner i texten.

Var finns reglerna?

Resning kallas inom rättsvetenskapen för ett extraordinärt rättsmedel. Det regleras i 11 kap 13 § Regeringsformen och 58 kap Rättegångsbalken.

Om en rättegång inte borde ha ägt rum till att börja med regleras det i 59 kap 1 § Rättegångsbalken.

58 kap 1 § reglerar resning för domslut där saken som prövades inte var en straffrättslig fråga.

58 kap 2 § reglerar resning där domslutet där saken var ett åtal för brott och resningen sker i syfte att gynna den tilltalade.

58 kap 3 § reglerar resning där domslutet där saken var ett åtal för brott och resningen ämnar att missgynna den tilltalade.

Vad är resning egentligen?

Resning kallas inte extraordinärt utan anledning. Den är ett rättsmedel som existerar vid sidan om det svenska rättsystemet för att rätta det när rättsystemet har misslyckats grundligt i sitt uppdrag. Exempel på detta kan vara att någon som är oskyldig har dömts för brott, eller rätten misslyckats med att vara opartiska i sin bedömning av saken som bringats framför den.

I fråga om dömda oskyldiga måste det framkomma starka skäl att misstänka att den tilltalade är oskyldig, det räcker inte med att någon hävdar att den tilltalade dömts oskyldig, såvida inte denna bevisligen borde ha varit en del av den ursprungliga rättegången.

Sist så finns resning i syfte att det ska vara möjligt att överklaga regeringens beslut i enskilda ärenden där beslut tas av regeringen själv, och inte av dess underordnade myndigheter. Miljörätten är ett återkommande tema i denna fråga. Egentligen var inte syftet med resning att ge möjlighet att överklaga regeringens beslut, men denna procedur infördes eftersom Artikel 6 i Europakonventionen kräver det. Det är artikel 6 som kräver rättvisa rättegångar, och möjlighet att överklaga är ett av kraven detta medför.

Resning i perspektiv

Resning är svårt att förstå omfattningen av utan att sätta det i perspektiv. I denna del ska jag försöka göra det.

I länder som har presidentiella system, där regeringchefen tillsätts oberoende av den lagstiftande församligen och innehar positionen som statschef, brukar ämbetet ofta medföra en rätt att benåda enskilda som dömts för brott. Den amerikanska presidenten har exempelvis denna möjlighet. Benådning av denna typ eliminerar inte deras skuld i lagens ögon dock, bara deras straff. Det var meningen i USA att detta skulle vara samma makt som dåtidens kungar hade.

I Sverige har vi ett parlamentariskt system, vilket innebär att vår regeringschef tillsätts av den lagstiftande församlingen, och en statchef, kungen, som inte har någon formell makt. Detta innebär att instutionen med kungliga kungörelser, dekret och beslut från förr, där kungens ord var lag, behövde ersättas med något annat. Där kommer resningar in i bilden. Förvisso har regeringen möjlighet att minska någons skyldighet att avtjäna straff, men de har inte möjlighet att upphäva domslutet. Därför finns resning, så att även domslutet kan undanröjas, samt att icke-straffrättsliga ämnen kan hanteras om det har blivit fel.

Kort om din fråga och sammanfattning

Anledningen till att du inte får din resning beviljad är troligen att det inte finns något som motiverar den. Det har t.ex. inte funnits domare som hyser ett personligt agg mot dig i domtolen, och det har inte förekommit falska bevis eller allvarliga avsteg från korrekt rättegångsordning.

Man måste komma ihåg att resning inte handlar om resultatet av domstolens arbete, utan processen med vilken den kommit fram till sitt beslut. I regel räcker det med överklagan för att rätta till eventuella fel, men i de få fallen där det inte räcker finns resning för att garantera rättvisan.

Om du har fler frågor hjälper vi dig gärna med de också. Annars hoppas jag att jag har svarat på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Adam Novak
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (769)
2020-11-28 Vad betyder ordet "adress" i svenska lagtexter?
2020-11-27 Vem tar över som statschef om hela kungafamiljen dör?
2020-11-26 Hur definieras "tivolinöje" i ordningslagen?
2020-11-22 Har barnet danskt medborgarskap?

Alla besvarade frågor (86557)