Varför behöver man pass för att få arbetstillstånd?

2019-05-28 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej!En asylsökande som bott i Sverige i mer än tre år. Kommit som flykting utan pass. Lämnat in id-handling som har bedömts som trovärdig av Migrationsverket.Personen har heltidsanställning sedan två år under sin asylprocess. Således haft ett unikt samordningsnummer sedan två år, betalar skatt och pension.Nu fått avslag på asylansökan.I lagtext finns angivet att det krävs pass för att kunna få arbetstillstånd.Jag förstår det kravet om du söker dig till Sverige primärt för att få rätt att stanna kvar och jobba.Men om du redan levt i Sverige under flera år och har ett unikt id, ett livslångt samordningsnummer baserat på att du gjort din identitet trolig initialt - varför ska det då krävas ett pass för att få arbetstillstånd? Du är redan unikt identifierad i vårt land. Passet gör väl varken till eller ifrån på den identiteten?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Så som jag tolkar din fråga, undrar du varför personer med samordningsnummer behöver uppvisa pass för att kunna få arbetstillstånd i Sverige.

För att få arbetstillstånd måste man ha blivit erbjuden ett arbete i Sverige innan man kommer in i landet. Arbetstillståndet ska vara klart när man reser till Sverige. Man kan inte få arbetstillstånd för att komma till Sverige och sedan söka arbete.

För att få arbetstillstånd ska

du ha ett giltigt passdu ha erbjudits ett arbete du ha erbjudits lön du erbjudas en anställning som gör det möjligt för dig att försörja dig. din arbetsgivare ha för avsikt att teckna sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring och tjänstepensionsförsäkring för dig när du påbörjar anställningen
Om man kommer till Sverige som flykting utan pass, och sedan arbetar under asylprövning, blir det väldigt svårt att få arbetstillstånd om man fått avslag på sin asylansökan, eftersom arbetstillstånd egentligen ska vara klart innan man kommit till Sverige.

Lycka till!

Med vänliga hälsningar,
Lena Famulak
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll