Varför åtalades inte en klapp på rumpan som sexuellt ofredande?

FRÅGA
Det gällde frågan om klapp på rumpan som en 70-årig man gjort mot en 13-årig flicka. Där bedöms det från fall till fall om det är ofredande eller sexuellt ofredande. Mannen i fråga blev åtalad för att ha tagit fast samma flickas hand och lagt hennes hand mot sitt skrev. Det skedde vid ett annat tillfälle än när klapparna på rumpan ägde rum. Polisanmälan gjordes både för klapparna och handen mot skrevet. Men, det var bara handen mot skrevet som blev grund för åtal. I mitt lekmannatycke hör handlingarna ihop på så sätt att handlandet blev grövre när flickan inte reagerade på klapparna. Varför ansågs inte dessa klappar som sexuella handlingar?
SVAR

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta varför en man som gjort sig skyldig till sexuellt ofredande inte åtalats för att klappat en minderårig person på rumpan.

Vad säger lagen?

För att hitta svar på frågor som rör brott, åtal och straff kan man med fördel söka i brottsbalken (BrB) respektive rättegångsbalken (RB)

Sexuellt ofredande

Sexuellt ofredande beskrivs i 6:10 BrB och utgörs av att någon sexuellt berör ett barn under femton år eller förmår barnet att företa eller medverka i någon handling med sexuell innebörd. Enligt bestämmelsens andra stycke kan man göra sig skyldig till samma brott om man "blottar sig för någon annan på ett sätt som är ägnat att väcka obehag eller annars genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet"

Av detta kan man lätt tänka att en klapp på rumpan är att anse som ett fall av sexuellt ofredande, och det har även domstolar kommit fram till att det kan vara. Det måste dock ske en bedömning i varje enskilt fall, flera omständigheter kan vara relevanta att bedöma och dessa kan variera från fall till fall. Vad gärningsmannen haft för avsikt med beröringen kan spela roll till exempel. Av den information jag fått i din fråga finns ingen anledning att betvivla att mannens avsikter varit sexuella i detta fall, men jag har inte heller all relevant information för att göra en sådan bedömning.

Åtal

Sexuellt ofredande är ett brott som faller under allmänt åtal. När en åklagare får information får anledning att anta att ett sådant brott har begåtts ska åklagaren inleda en förundersökning enligt 23:1 RB. Förundersökning kan sägas vara det stadie då åklagaren sammanställer det som talar till den misstänktes nackdel och fördel för att sedan avgöra om åtal ska väckas. Att åklagaren ska beakta sådant som talar till den misstänktes fördel framgår av objektivitetsplikten i 23:4 RB. OM åklagaren inte anser att det är lönt att väcka åtal för en gärning, till exempel för att omständigheterna kring den är oklara eller inte kan bevisas ska åtal inte väckas för den gärningen.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att en klapp på rumpan absolut kan utgöra sexuellt ofredande, men att det ändå behöver göras en bedömning i varje enskilt fall. Utöver detta ska åklagaren bara åtala för sådant som han eller hon är ganska säker på kan leda till en fällande dom. Det är möjligt att åklagaren gjort bedömningen att så inte är fallet. Eftersom jag inte har särskilt mycket underlag från ärendet så kan jag inte göra en säkrare bedömning än så.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du välkommen att återkomma med dessa.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der Touw
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (333)
2020-11-29 Olagligt med romantiska relationer mellan lärare och elev?
2020-11-22 När anses det vara ett sexuellt övergrepp?
2020-11-21 Pojkvän åtalad för våldtäkt mot barn
2020-11-17 Vilka är de objektiva och subjektiva rekvisiten i brottet våldtäkt?

Alla besvarade frågor (86732)