Varför är det tillåtet att sälja sex i Sverige?

FRÅGA
Varför är det tillåtet att sälja sex i Sverige?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kan börja med att säga att mitt svar inte kommer att vara uttömmande, då det finns flera olika anledningar till frågan och det är omöjligt för mig att få med allt. Men jag hoppas att mitt svar kommer ge dig en grundläggande förståelse till varför rättsläget ser ut som det gör idag.

Lite av bakgrunden till lagstiftningen

Början till sexköpslagen i dess nuvarande form uppstod redan under 1970-talet då det fördes ett flertal debatter och diskussioner såväl från den statliga sidan som i samhället i stort (SOU:2010/49:64).

Under 1970-talet så kommer förarbetena till lagen att präglas av två så kallade prostitutionsutredningarna. Den första utredningen tillsattes 1993. Utredningen behandlade frågan om huruvida prostitution skulle förbjudas enbart för köparen, eller för både köparen och säljaren av sexuella tjänster (prop.1997/98:55). Utredningen kom senare att kallas "Könshandeln" och var klar efter två år. Utredningen som behandlade frågan om lagen om sexuella tjänster skulle införas i brottsbalken, lades ner på grund av omfattande protester. En av orsakerna till varför utredningen lades ner var för att man ansåg att den prostituerade som sålde sexuella tjänster inte hade något val och att denne redan befann sig i ett tillräckligt utsatt läge utan att också kriminaliseras. Det vore att stigmatisera och diskriminera den prostituerade ytterligare genom att även kriminalisera försäljning av sexuella tjänster. Den andra utredningen gjordes på regeringens uppdrag av Kvinnovåldskommissionen. Även den gjordes 1993 men gick under namnet "Kvinnofrid" (prop.1997/98:55).

Lagstiftning idag

Den svenska sexköpslagen som finns i 6 kap 11 § brottsbalken (BrB) som straffbelägger köp av sexuella tjänster, men inte att sälja sexuella tjänster. Syftet med lagstiftningen är att genom en normativ effekt minska efterfrågan på sexuella tjänster mot betalning, det vill säga ett angeläget samhälleligt intresse att bekämpa prostitution. Tanken var även att skydda prostituerade från sexköpare. De flesta som säljer sex är i utsatta positioner, antingen genom att personerna tvingas till det eller redan lever i utanförskap. Lagstiftaren ansåg därför att man inte ska straffa den som säljer sex, utan polisen och myndigheterna försöker tvärtom alltid hjälpa personer som säljer.

Om du är intresserad av att läsa mer kring förarbetena till den nuvarande lagstiftningen till sexköp finns det: prop. 1997/98:55 och prop. 2004/05:45.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Anna Holmlund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (347)
2021-01-12 Vad omfattar "ersättning" vid sexköp?
2021-01-10 Är det olagligt att skicka nakenbilder på sig själv?
2021-01-05 Är det tillåtet att ha sex med 16–17 åringar och vilka definieras som barn i bestämmelsen om barnpornografibrott?
2021-01-01 Sexualbrott och psykisk sjukdom

Alla besvarade frågor (88087)