Varför är det möjligt få tillstånd att bränna koranen offentligt?

Hur kan mannen fått tillstånd att bränna koranen offentligt? Politikerna säger att yttrandefrihetsgrundlagen gäller. Men om hag förstått texten du skrivit jan detta vara hets mot folkgrupp och det är ju kriminellt. Skulle gärna få ett tydligt svar på detta, tack. Vänligen 

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Att bränna en helig skrift, till exempel koranen, är i sig självt inte olagligt. Däremot kan en sådan akt vara olaglig beroende på hur skriften bränns. Inom yttrande frihetens gränser faller ofta uppfattade kränkningar av diverse relisiösa värden. Yttrandefriheten regleras i 2 kap. 1 § regeringsformen. Enligt yttrandefriheten har alla en av staten skyddad rätt att välja att yttra sig, meddela upplysningar och uttrycka tankar, åsikter och känslor. Inskränkningar i denna frihet får endast göras för att tillgodose av ett demokratiskt samhälle godtagbart ändamål (2 kap. 20 § - 21 § regeringsformen). Sker en begränsning av yttrandefriheten måste begränsningen alltid vara proportionall och alltså nödvändig vid en jämförelse med ändamålet som gett upphov till begränsningen. En sådan begränsning får inte heller hota den fria åsiktsbildningen eller göras enkom med hänsyn till politisk, religiös, kulturell eller annan liknande åskådning.

Som du nämner är fall då yttrandefriheten kan begränsas det att ett handlande eller uttalande faller inom hets mot folkgrupp. Ett annat exempel på relevant område förargelseväckande beteende.

Hets mot folkgrupp
En kan dömas för hets mot folkgrupp i upp till två års fängelse om en sprider, hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan grupp av personer på grund av gruppens ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbesbekännelse (16 kap. 8 § brottsbalken). För att det ska vara fråga om en straffbar handling krävs emellertid att yttrandet klart överskrider vad som kan anses lämpligt för en saklig diskussion om ifrågavarande folkgrupp.

Förargelseväckande beteende
En kan dömas till penningböter för förargelseväckande beteende om en för oljud på offentlig plats eller i övrigt beter sig på ett sätt ägnat för att väcka förargelse hos allmänheten (16 kap. 16 § brottsbalken).

Sammanfattningsvis är själva akten att bränna en helig skrift inte olaglig i sig men om akten anses göras på ett sätt som faller inom en paragraf - till exempel hets mot folkgrupp eller förargelseväckande beteende - kan det vara olagligt och därmed straffbart. En bedömning får alltså göras från fall till fall.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Anton BlomqvistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”