Varför är bud inte bindande vid budgivning på bostadsrätt?

2019-04-25 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej!Då en bostadsrätt anses vara en lös egendom undrar jag hur ett skriftligt bud som är accepterat inte kan vara bindande? Vi lade ett dolt bud på en bostadsrätt innan visning, som sedan säljaren accepterade skriftligt via e-mail. Vi skulle sedan till att skriva kontrakt, varpå en annan spekulant ringde en timme innan kontraktet hann skrivas, och lade ett mycket högre bud än oss, som accepterades.Men bostadsrätt skiljer sig från en fastighet i att det är en lös egendom, så jag undrar hur det inte kan regleras av avtalslagen? Det är säkert i sin rätt men jag förstår inte hur våran överenskommelse inte är bindande.
SVAR

Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.

Avtal om överlåtelse av bostadsrätt regleras i bostadsrättslagen. Där finns formkrav på överlåtelsen, så som att avtalet ska vara skriftligt och undertecknat av båda parter (6 kap 4 § Bostadsrättslag). Det ska också finnas uppgifter om lägenheten och priset. Paragrafen är utformad med bestämmelsen om fast egendom (4 kap 1 § Jordabalk) som förebild. Eftersom det finns en specifik bestämmelse om just bostadsrätter så har den regeln företräde framför den allmäna regeln om avtal i avtalslagen 1 kap 1 §.

Tack för att du kontaktade lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Ebba Ekstrand
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll