FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott06/08/2015

Vårdslöshet i flygtrafik, drönare

Om man flyger med drönare innanför de förbjudna zonerna (nära flygplatser) så kan man bli dömd för brott mot luftfartslagen.

Om jag flyger 1km från en flygplats och blir gripen, vilket straff kan jag då få? Vill gärna ha en hänvisning till vart detta står att läsa

Lawline svarar

Hej,
tack för att du vänder dig till Lawline.

Det du skriver är korrekt. I 13 kap. i luftfartslagen (2010:500) finns regler gällande ansvar för brott. Vad man får för straff om man gör det du beskriver är svårt att säga, det beror på om man begår brottet med uppsåt (med vilja, medvetet) eller av oaktsamhet. Naturligtvis spelar också brottets konsekvenser roll.

13 kap. 1 § luftfartslagen gäller situationen du beskriver. I regeln har man valt att skriva att den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet "manövrerar" luftfartyget så att andras liv eller egendom utsätts för fara döms för vårdslöshet i flygtrafik. Ordet manövrerar tar även sikte på en situation då någon styr en drönare från marken. Den som begår detta brott döms till böter eller fängelse i upp till sex månader. Grovt brott kan ge upp till 2 års fängelse.

Ett brott bedöms enligt författningkommentaren (prop. 2009/10:95 s. 369) till lagen som grövre om exempelvis: "Den som i eller i anslutning till kontrollerat luftrum allvarligt bryter mot de trafikregler som gäller, eftersom andra luftfartyg i det kontrollerade luftrummet har anledning att lita på att medtrafikanterna där följer trafikregler och de instruktioner som flygtrafikledningen meddelar. (Bestämmelser om kontrollerat luftrum finns i 65 och 66 §§ den nuvarande luftfartsförordningen samt i myndighetsföreskrifter. I det kontrollerade luftrummet får befälhavaren hjälp av flygtrafikledningen, som ger anvisningar om höjd, hastighet och val av flygväg. Flygtrafikledningen ska också se till att alla berörda luftfartyg håller säkra avstånd i förhållande till varandra. Utanför det kontrollerade luftrummet ligger hela ansvaret för att flygningen sker på ett korrekt och säkert sätt på befälhavaren)". I övrigt kan sägas att en helhetsbedömning av brottet ska ske i varje enskilt fall.

Sammanfattningsvis är det inte att rekommendera att göra som i ditt exempel. Ju närmare flygplatser brottet begås desto grövre brott handlar det om. Det krävs, som jag skrivit, endast att andras liv eller egendom utsätts för fara, för att dömas för vårdslöshet i flygtrafik. Jag vill även tipsa om en sida från Transportstyrelsen, se här.

Som kuriosa kan nämnas att andra paragrafer i 13 kap. gäller exempelvis ansvar för flygfylleri (2 §) och framförande av civilflyg i överljudshastighet utan tillstånd (4 §).

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”