Vårdplikt hyreslägenhet

2015-03-09 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej!Vi har nyligen upptäckt att vi har fått mögel i varje fönster i hela vår hyresrättslägenhet. När vi kontaktade hyresvärden om detta sa denna att det troligtvis är ventilationen som slutat fungera på grund utav att smuts bildats där, och att det är vårt ansvar som hyresgäster att hålla ventilationen ren. Vi flyttade in i lägenheten i juni år 2014. Nu väntar vi på att hyresvärden ska komma och kontrollera ventilationen och göra en bedömning om det är vårt fel att möglet har uppkommit eller ej. Min fråga är alltså, vems ansvar är det att rengöra ventilationen, hyresvärden eller hyresgästen? Om det är hyresgästen, hur ofta ska ventilationen kontrolleras? Vem ska stå för kostnaderna som kommer uppstå i och med möglet, och kan dom verkligen kräva att vi står för kostnader som tex. att byta ut fönster och sanera om dom bedömer att det inte är tillräckligt bra rengjort från vår sida? Tack på förhand!Vänliga hälsningar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hyresvärdens ansvar för lägenhetens standard har en stor omfattning och lägenheten ska hålla någorlunda samma standard som vid hyrestidens början, vilket framgår av 12 kap. 15 § 1 st JB.

Hyresgästen har dock en vårdplikt enligt se 12 kap. 24 § JB. Enligt allmänna principer ska hyresgästen svara för skador som orsakats genom vållande men inte för skador som uppstått på grund av olyckshändelse. När man gör bedömningen om hyresgästen ska ansvara för skadan ser man bland annat till hyresgästens möjligheter att inse risken för skada, dennes möjligheter att förebygga den samt kostnader för och olägenheterna med sådana åtgärder. Som hyresgäst har du dessutom i vårdplikten en underrättelseplikt som innebär att du ska meddela hyrevärden när du upptäcker skadan.

Det krävs alltså ett vållande för att du ska göras ansvarig, du ska ersätta de skador som uppstått pga. att du varit vårdslös, försumlig eller oaktsam. Sådant som du inte kan råda över anses inte vara vållande. En lägenhet ska tåla normalt slitage.

Hyresvärdens skyldighet att åtgärda skadan enligt tidigare nämnda 12 kap 15 § bortfaller endast om hyresvärden kan bevisa att du som hyresgäst är ansvarig för skadan. En hyresvärd har för övrigt en skyldighet att med jämna mellanrum se till att lägenheten är i gott skick och att nödvändiga reparationer och andra åtgärder utförs så att lägenheten är fullt brukbar.

Det är således en svårbedömd fråga. Jag skulle säga att det låter som att hyresvärden har underhållningsplikt att rengöra ventilationen om den är dålig och om ni påpekar detta, å andra sidan har ventilationen varit dålig ett tag och gett upphov till mögel och ni har vidare inte försen nu upplyst hyresvärden om detta så man kan fråga sig om ni har brustit i er underrättelseplikt. Möjligen kan ni åberopa att det varit svårt för er att upptäcka att ventilationen varit dålig och därmed lett till mögel och att det därför inte är rimligt att ni skulle ha rengjort denna.

Det blir således en avvägning som beror på omständigheterna i ert fall, t ex. hur länge har ventilationen varit dålig och hur länge har ni vetat om det? Har hyresvärden tidigare nämnt något eller finns det några andra föreskrifter om rengöring av ventilationen? Är olägenheten stor för er att rengöra denna? Hade ni stor möjlighet att inse risken för mögel?

Hoppas detta kan vara till hjälp!

Med Vänlig hälsning,

Michelle Brodin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1679)
2020-07-10 Måste hyresgäst återställa lokal efter hyrestiden?
2020-07-09 Vad finns det för möjligheter om hyresrätten har för hög värme?
2020-07-08 Hyresgästens rätt att inrymma utomstående personer som inneboende
2020-07-05 Överlåtelse av hyresrätt till närstående

Alla besvarade frågor (81824)