Vårdplikt för hyresgäst vid hyra av bostadsrätt

2021-11-06 i Bostadsrätt
FRÅGA
Haft min bostadsrätt uthyrd möblerad under ett år, den tid föreningen godkände, nu när jag fick lägenheten åter i min besittning var den ostädad, så mycket märken i parketten, handfatet i badrummet har ett skav, toasits sprucken, ser ut som vinfläckar på matta och vägg. marmorbordet är så flammigt, täcken söndertvättade, tv stativ trasigt, glas, strykbräda en sittpuff, två matstolar är så flammiga och missfärgade, matbordet har tappt färg, byrå i sovrummet hade också tappat färg, ser ut som glas som stått ovanpå och att kondens bildat mm Allt var så skitigt, tallrikar glas i skåpen, var så äckliga, kylen frysen, sofftyget, madrasskydd i sängen mm Hur går jag vidare nu, depositionen på 15 000 kr kommer inte räcka att åtgärda allt detta. Helt förtvivlad.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Vill inleda med att säga att jag förstår att du är förtvivlad, och att jag beklagar att detta hänt dig!

Vilka lagar som reglerar din fråga

Vi hittar i första hand regler som hanterar frågor om privatuthyrning i privatuthyrningslagen, eftersom lagen gäller för hyresavtal genom vilken någon utanför näringsverksamhet hyr ut en bostad. I de fall den lagen inte reglerar en fråga eller inte säger något annat än 12 kap jordabalken (hyreslagen) så gäller också reglerna i den.

Ersättningsskyldighet för hyresgäst

Det finns vid privatuthyrning en vidsträckt plikt för hyresgästen att vårda lägenheten och det som som är i den (b.la. möbler), görs inte det kan det bli aktuellt med skadestånd. En person som hyr en bostad av annan och orsakar skada på den är nämligen skyldig att ersätta alla skada som uppkommit genom hens vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hans hushåll eller gästar honom, eller av någon annan som hyresgästen tagit in i lägenheten eller som där har utfört arbete för hens räkning (12 kap. 24 § jordabalken). Paragrafen säger med andra ord att den eller de som förstört saker i ditt hem ska ersätta dig om det skett av annat än genom en ren olyckshändelse, eller om det inte uppkommit genom normalt slitage som kan uppstå av "sedvanligt bruk". Om det ska vara tal om olyckshändelse är det inte tillräckligt att hyresgästen menar på att det var en olyckshändelse, utan de måste kunna styrka detta och det måste finnas trovärdighet i att det skett utan vårdslöshet. I och med att du anger så omfattande och många skador gör jag bedömningen att det vore svårt för den eller de som hyrt din lägenhet att styrka att alla skador skett av olyckshändelser, eller att det utgör normalt slitage.

Ersättningens storlek

När ersättning för förstörd egendom ska utges utgår man oftast efter principen att du som fått dina saker förstörda ska ersättas så att du sätts i samma situation som innan skadan ägde rum, det vill säga få så mycket så att du kan ersätta och/eller reparera så att du hamnar i samma läge som om skadorna inte hade uppkommit (definition av skadestånd).

Vad du kan göra nu

Om skadorna orsakats av hyresgästens förstörelse bör det finnas en möjlighet att kräva hyresgästen på skadestånd genom att väcka talan, vilket görs genom att du anmäler händelsen till polisen. I tvister mellan en person och dess hyresgäst kan man också vända sig till Hyresnämnden för hjälp.

Jag hoppas att du fått svar på dina frågor och att situationen löser sig!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Holmér Sposato
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1270)
2022-01-24 Ansvar för fel i bostadsrätt som eventuellt beror på fel i konstruktionen
2022-01-22 Ändra ägarförhållanden av en bostadsrätt
2022-01-20 Ansvar för ventilation i bostadsrätt
2021-12-31 Vad kan man göra om grannarna stör en under natten?

Alla besvarade frågor (98613)