Vårdnashavares rätt att resa utomlands med barn utan den andra vårdnadshavarens samtycke

2020-01-07 i Barnrätt
FRÅGA
Hej.jag och mitt ex har två gemensamma barn som vi har delad vådnad om.Jag fick nydligen reda på att han lämnat Sverige med barnen utan min vetskap och utan barnens pass.Får han verkligen lov att göra så? Vad ska jag göra?mvh
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid frågor om vårdnad av barn blir föräldrabalken (FB) tillämplig.

Vårdnadshavare har enligt 6 kap. 11 § FB rätt och skyldighet att bestämma över barnets personliga angelägenheter. Om barnet har två vårdnadshavare ska det gälla vårdnadshavarna tillsammans enligt 6 kap. 13 § FB. Huvudregeln är således att vårdnadshavarna ska ta beslut som rör barnet gemensamt.

Enligt 6 kap. 13 § andra stycket FB får dock en vårdnadshavare ta beslut utan den andres samtycke om den andra vårdnadshavaren är hindrad att ta del av beslutet i följd av bland annat frånvaro. Man kan säga att ju mer betydelsefullt ett beslut är, desto viktigare är det att båda vårdnadshavarna tar del i det. En vårdnadshavare får inte ensam ta beslut som är av ingripande betydelse för barnets framtid. Det som drar gränsen för vad en vårdnadshavare får bestämma när barnet bor hos denne är alltså att det inte får ha en ingripande betydelse för barnets framtid.

När det gäller utlandsresor har boendeföräldern enligt lagkommentarerna till 6 kap. 13 § andra stycket FB rätt att ta med barn på kortare utlandsbesök, så länge det inte inkräktar på den andres umgänge. Utlandsresorna får då som nämnt ovan inte ha ingripande betydelse för barnens framtid. Det kan därför bli avgörande exempelvis hur lång resa det är fråga om och om de ska göra något under resan som kan ha en ingripande betydelse för barnens framtid.

Jag vill även lyfta fram 6 kap. 2 a § FB som stadgar att barnets bästa alltid ska vara avgörande i alla typer av beslut som rör barn. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnen ska man bland annat fästa vikt vid risken att de far illa och deras behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Hänsyn ska också tas till vad barnen själva vill med beaktande av deras ålder och mognad.

Sammanfattningsvis kan alltså en förälder ha rätt att ta med barn på kortare utlandsbesök, men en förälder får inte utan den andres samtycke ta beslut som har ingripande betydelse för barnens framtid. Vad du kan göra är först och främst försöka få kontakt med barnens andra förälder. Du kan även vända dig till din kommun, de brukar kunna erbjuda stöd och hjälp i familjefrågor. Jag kan också rekommendera att kontakta Lawline via mail eller telefon för ytterligare hjälp i ditt ärende.

Vänligen,

Nora Tengnér
Fick du svar på din fråga?