Vårdnadstvist och betydelsen av socialnämndens vårdnadsutredning

2017-09-02 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Jag har ansökt om ensam vårdnad gällande min 6-åriga dotter pga att hennes pappa har ett pågående opiatmissbruk. Socialtjänsten har gjort många utredningar kring detta men han har vägrat att delta vid möten och vägrat lämna urinprover (i ca 1 års tid) han skaffade även ett ombud som hjälpte honom att undanhålla sig all kontakt med soc. I januari 2017 tog hans flickvän en överdos ( min dotter var då hos mig) men hennes barn var hemma och pappan till mitt barn gjorde allt för att undanhålla detta och deras missbruk. Jag valde då att inte låta honom ha sin dotter så nu har han inte haft henne sedan dess. Trots att han nekat till missbruk hela tiden ( och gör det än) så åkte han på avgiftning i maj 2017. Han var där i två veckor, kom sedan hem och sökte opiatprogrammet hos sjukvården. För att "lagligt" kunna fortsätta missbruka. Jag flyttade i juni 2 mil till min hemort med min dotter, han vägrade skriva på att hon ska folkbokföras hos mig och vägrade betala underhåll. Detta gick nyligen igenom ändå genom fk och skatteverkets utredningar. Nu vägrar han gå med på att hon får börja 6-års verksamhet här, han tycker att hon ska gå där han bor trots att han inte haft henne alls på 9 månader. Han nekar fortfarande till att det funnits/finns något som helst missbruk och säger att han ska ha henne varannan vecka. Socialtjänstens sista utredning säger att de tycker att min dotter bör vara hos mig då han inte anses vara lämplig. Vad tror ni om mina chanser i rätten?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I ett vårdnadsmål ska domstolen att fatta beslut om vem som ska ha vårdnad om barnet. Domstolen ska grunda sitt beslut på vad som anses är "barnets bästa" (se 6 kap. 2a § Föräldrabalken). I begreppet "barnets bästa" ingår bland annat att barnet ska slippa fara illa. Ett exempel på när barn anses fara illa är när de tvingas befinna sig i missbrukarmiljöer. Även om ditt barns pappa inte erkänner missbruk tycks det finnas en hel del bevis på att han befunnit sig i missbrukarmiljöer den senaste tiden. Detta är en omständighet som talar för att han inte kommer att få vårdnaden.

Socialnämndens vårdnadsutredning är vägledande för domstolen men inte på något sätt bindande. Domstolen kan alltså komma till en annan slutsats vad gäller frågan om vårdnad. Däremot är det i praktiken mycket vanligt att domstolen förlitar sig på socialnämndens utredning. Om socialnämnden anser att du bör få ensam vårdnad är det alltså ganska sannolikt att domstolen kommer till samma slutsats.

Hälsningar

Viktor Lennartsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?