Vårdnadstvist - gemensam eller enskild vårdnad?

2015-05-29 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej nu är de så här att jag har en dotter som är fem månader och jag har haft henne sedan hon föddes, och idag fick jag svaret om vem som är pappan till henne som jag redan visste och nu vill han ha gemensam vårdnad men jag vill inte ge bort den. Min fråga kommer så här om han drar mig inför rätta kommer jag förlora mitt barn och han får vårdnaden, jag har ljugit en del för han men de är bara för jag är rädd för hans religion, muslim. Kan han använda mina lögner emot mig och jag förlorar vårdnaden.. Tacksam för svar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Utgångspunkten gällande frågor som rör barn, däribland vårdnad, är barnens bästa, 6 kap. 2a § föräldrabalken (här). Man brukar presumera att barnets bästa är en god och nära kontakt med båda föräldrarna, vilket talar för gemensam vårdnad men används även vid umgängesrätt.

Domstolen kan besluta om gemensam vårdnad mot den ena förälderns vilja. Vid bedömningen om gemensam eller enskild vårdnad ser domstolen som sagt främst från barnets bästa, där man ser även till föräldrarnas samarbetsförmåga i frågor som rör barnet. Om föräldrarna har stora samarbetssvårigheter talar det för att vårdnaden tilldelas den ena föräldern.

Jag vet inte vad det är för lögner du har sagt till pappan. Om dina lögner är av det slag att domstolen skulle se dig som en olämplig vårdnadshavare eller dylikt kan inte jag svara på, men domstolen kommer inte att tilldela pappan enskild vårdnad endast för att du har ljugit för honom.

Sammanfattningsvis kan domstolen besluta om gemensam vårdnad, du kommer då ha vårdnaden om din dotter tillsammans med dotterns pappa. Du skriver att pappan vill ha gemensam vårdnad, vilket tyder på att han inte avser att söka enskild vårdnad. Jag ser ingenting i frågan som tyder på att domstolen skulle välja att ge pappan enskild vårdnad.

Jag hoppas att svaret var till hjälp!

Vänligen,

Sarah Saajakari
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (733)
2020-06-30 Vårdnad barn
2020-06-30 Boende och umgänge vid gemensam vårdnad
2020-06-29 Vårdnaden av barn
2020-06-29 Vårdanden av barn

Alla besvarade frågor (81824)