Vårdnadstvist

2017-03-12 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Min sambo har en 6 årig son och han är inte överens med hans mamma och de har delad vårdnad. Nu gjordes ett skolval inför skolstarten till hösten och båda var då överens och gjorde ett aktivt val och valde en annan skola än den som var första valet från början. Sonen har nu blivit tilldelad denna plats. Mamman hat nu flyttat utanför stan och sonen är skriven hos honom. Kan hon då byta denna tilldelade platsen på sonen utan pappans tillåtelse. För pappan vilm inte byta skolan då han anser att valet de gjorde från början blir det bästa för sonen och den ligger andra sidan stan även för pappans del. Hur mycket kan mamman ändra själv vid delad vårdnad bara för att sonen står skriven hos henne vad gäller skolgång?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Vårdnadshavaren har rätt och en skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Sådana angelägenheter kan vara just val av skola, Föräldrabalken 6 kap. 11§. Enligt 13§ framgår det vidare att om barnet står under vårdnad av två personer/föräldrar, ska ett sådant beslut fattas av vårdnadshavarna gemensamt. Detta innebär att beslut av ingripande betydelse kan inte fattas ensam av en vårdnadshavare, om inte är uppenbart att barnets bästa kräver det. I ert fall framgår det inte av omständigheterna, att så faktiskt skulle vara fallet.

Det finns däremot ingen rättslig påföljd som drabbar en vårdnadshavare/förälder som har drivit igenom sin vilja, och beslutat ensamt i en fråga av personlig angelägenhet. Ett sådant handlande kan däremot tyda på umgängessabotage samt olämplighet för vårdnadsskap. Detta kan ha stor betydelse i en eventuell vårdnadstvist, där man också tar hänsyn till båda föräldrarnas förmåga att samarbeta med den andra. Att personen skulle besluta ensam i ett sådant fall kommer därför påvisa dennes olämplighet som vårdnadshavare, och vara till din eventuella fördel vid det fall du vill väcka en vårdnadstvist.

Hoppas att svaret hjälpte dig, ha en fortsatt trevlig dag!

Marcus Anstrin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (852)
2021-07-25 Exet har samarbetssvårigheter och ignorerar all kontakt gällande barnet
2021-07-21 Vad kan man göra om den ena vårdnadshavaren inte vill godkänna ett nytt pass för barnet?
2021-07-16 Who gets custody of newborn when not married?
2021-07-15 Full vårdnad över barn

Alla besvarade frågor (94256)