Vårdnadstvist

2016-12-17 i Vårdnadstvist
FRÅGA
frågan angående äktenskapsskillnad och vårdnad. Min x fru vill ha ensam vårdnad i samtidigt vägrar jag det. jag vill han någon som kan hjälpa mig med det .
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!

För att få ensam vårdnad över gemensamma barn krävs att man väcker talan mot den andra föräldern enligt Föräldrabalken (nedan FB) 6:5. Båda föräldrar kan väcka talan om detta, trots att den andra inte samtycker.

Domstolen kommer då att göra en bedömning med utgångspunkt ur hur föräldrarna samarbetar i frågor som rör barnet, exempelvis frågor om vart barnet ska gå i skola och andra väsentliga frågor. Om den ena har grova samarbetsproblem talar detta för att den andra föräldern kommer få vårdnad av barnen.

Domstolen kommer även göra en bedömning om vad som är det bästa för barnet, FB 6:2a. Vad som är rättvist för en förälder eller liknande tas aldrig i beaktning, utan domstolen kommer endast ta hänsyn till barnet och dess preferenser. Vad som är barnets bästa kommer man beakta barnets egna vilja, att det inte far illa om det kommer bo eller ha vårdnad av en av föräldrarna, om barnet har något syskon man inte vill att det slits ifrån, om ena föräldern bedrivit umgängessabotage (vilket innebär att den försvårat umgänge eller liknande med den andra föräldern). Man kommer även göra en prognos för framtiden där man beaktar om den hypotetiska föräldern som får vårdnaden kommer underlätta att barnets behov av umgänge med den andra föräldern tillgodoses.

Utifrån ovanstående punkter (inte uttömmande) kommer man göra beaktning om vad som är barnets bästa, och vid eventuell tvist kommer den förälder som kan tillgodose barnets bästa mest få vårdnaden.

Hoppas svaret hjälpte dig, och ha en fortsatt trevlig dag!

Marcus Anstrin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (785)
2020-12-01 Vårdnad och umgänge
2020-11-30 Omständigheter som påverkar vårdnadsfrågan
2020-11-30 ​Gemensam vårdnad och samarrbetssvårigheter.
2020-11-30 Vårdnad av barn

Alla besvarade frågor (86900)