Vårdnadstvist

2016-05-31 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej min sambo har befunnit sig i vårdnadstvist sedan september 2015. Igår fick han domen ifrån Svea hovrätt att mamman får ensam vårdnad pga dålig kommunikation sinsemellan föräldrarna och att han endast får träffa dem varannan lördag mellan 10.00 och 17.00. De får alltså inte sova över eller åka på semester med oss ? Den dåliga kommunikationen beror på att mamman till barnen vägrar prata med min sambo men han har alltid kommit för att hämta barnen då han ska. vi tycker detta är mycket märkligt och orättvist beslut. Vad kan vi göra nu ? barnen är blir 3 år i september.Hälsningar Helén
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om vårdnad av barn hittas i Föräldrabalken (FB).

Barnets bästa är det som är avgörande när man bedömer fall om vårdnad 6:2a FB. Vad som utgör barnets bästa är dock inte helt enkelt att fastslå. Rätten ska i första hand pröva om det är möjligt med gemensam vårdnad. Om föräldrarna har samarbetssvårigheter anses det i vissa fall bättre för barnet om en av dessa får vårdnaden, 6:5 FB. Något som man också tar hänsyn till är den så kallade kontinuitetsprincipen som innebär att det i många fall anses bättre för barnet att den föräldern som tidigare haft vårdnaden får fortsatt vårdnad, trots att den andra föräldern inte är direkt olämplig.

Barnets behov av umgänge med den förälder som den inte bor med anses mycket viktigt, det är barnets behov av umgänge med föräldern som bedöms och således är det inte förälderns rätt att träffa sitt barn som det handlar om utan barnets rätt att träffa sin förälder 6:15 FB. De sju timmarna varannan lördag är det minsta din sambo har rätt att träffa barnen, föräldern med vårdnaden om barnen får inte motverka umgänget. Sedan kan givetvis han och mamman avtala om att barnen får sova över eller åka med er på semester, men det finns dessvärre ingen juridisk rätt utan det som domstolen beslutat gäller. Se 6:15a 3 stycket FB.

En förälder till ett barn kan föra talan om ändring av umgänge enligt NJA 1994 s.128. Det är alltså möjligt för din sambo att få utökat umgänge i framtiden. Högsta domstolen har i NJA 1993 s.226 uttalat "att dom, som vunnit laga kraft, har meddelats angående vårdnaden om ett barn hindrar inte att vårdnadsfrågan prövas på nytt". Detta innebär att det även går att ompröva vårdnadsfrågan. Störst sannolikhet att lyckas ändra vårdnads- och umgängesfrågan är om din sambo avvaktar och sköter de umgängestider som domstolen beslutat samt samarbetar med mamman så gott det går. Lycka till!

Amanda Härle
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (815)
2021-02-28 Ändring av vårdnad och boende vid flytt
2021-02-28 Är en muntlig överenskommelse om umgänge giltig?
2021-02-16 Kan man söka enskild vårdnad för att kunna flytta med barnet?
2021-02-06 Vårdnadshavarna är oense om skolvalet

Alla besvarade frågor (89867)