Vårdnadstvist

Jag har en kompis, som har en dotter med en tjej som numera lever i ett nytt sambo förhållande (ett förhållande hon även inledde innan hon lämnade kompisen hon har dottern tillsammans med)

Dem lever hursomhelst idag med olika boenden och har dottern 1 vecka var i taget, och från min synpunkt som utomstående har jag tyckt det verkat funka galant.tills dolken i magen kom på kompisen, Exet vill tvinga till dig ensam vårdnad, och hotar med min kompis förflutna ( Dotter 2,5år) som han blev dömd för 4 år tidigare(Han rökte en joint i ungdomen liksom, straffet är ringa narkotika) han är idag ren och rör inte en drog, inte ens adhd medicin för han vägrar leva på piller/droger Lagliga som olagliga, Finns inga uppgifter att finna övh om något "missbruk" bara för att klargöra.

Vi alla kommer från en ort på 6.000. Hon har ett reko jobb idag, Tillsammans med släkting till pappan till dottern och ett sambo förhållande från vecka 2 då hon introducera utan pappans vetskap, pappans 3 männing som plast pappa till dottern, då på 1,5år.

Men hursomhelst, Pappan har heltid och fast anställning och lite "högre" anställning inom ett entreprenad företag.

Mamman jobbar på äldreboende och hennes sambo går på soc.Hon har hotat och utpressat till graden att en vuxen man grina nu har han tydligen skrivit på något, Min fråga, Hur vinner vi?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag tolkar din fråga har föräldrarna idag delad vårdnad om deras gemensamma dotter men mamman till barnet vill nu ha ensam vårdnad.

Vid en bedömning av vem som ska vara vårdnadshavare till ett barn är utgångspunkten att hänsyn ska tas till barnets bästa, detta framgår av 6 kap. 2a § FB. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till om barnet far illa samt barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Desto äldre och mognare barnet är ju mer hänsyn tas till barnets vilja. Det finns ingen lagstadgad gräns för när barnets vilja börjar spela in en roll i processen men statistik visar att från ca. 5 år börjar socialnämnden höra barnet.

För att en vårdnadshavare ska bedömas som olämplig krävs det allvarliga missförhållande. Det faktum att din vän blivit dömd för ringa narkotika brott för flera år sedan och idag är fri från missbruk bör inte innebär att han bedöms som olämplig som vårdnadshavare. Vid en vårdnadsprövning ser man även till andra faktorer så som föräldrarnas samarbetsmöjligheter. Motsätter sig båda föräldrarna en gemensam vårdnad får domstolen inte besluta fortsatt gemensam vårdnad, detta framgår av 6 kap. 5 § FB.Rätten kan utse en medlare för att försöka förmå föräldrarna att komma fram till en gemensam lösning på situationen.

Sammanfattningsvis

Vill din vän fortsätta ha gemensamvårdnad finns det fortfarande en möjlighet för domstolen att döma i den riktningen. Viktigt att framhäva då är din väns lämplighet som vårdnadshavare, barnets bästa samt barnet får en relation till båda föräldrarna

Vill både din vän och barnets mamma ha ensamvårdnad kommer det bli en prövning där domstolen tar hänsyn till barnets bästa, föräldrarnas samarbetsförmåga, om det förekommer umgängessabotage, vart barnet bor idag (man anser oftast barnet mår bäst av att bo kvar på en ort där den bor) även andra faktorer kan varar relevant i en bedömning.

Hoppas detta svar ger en bättre bild av vad som kan bli relevant för bedömningen i en vårdnadstvist.

Om ni vill ha hjälp med hur ni bör lägga upp ärendet bevisning som kan bli relevant råder jag er att boka en tid med våra jurister. Det kan ni göra genom den här länken: http://lawline.se/boka.

Vänligen,

Jenny WärnerupRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000