Vårdnadstvist

2017-08-27 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej ja vill ha hjälp med en vårdnadstvist med mitt ex sambo finns de någon i västernorrland som kan hjälpa mig att få tillbaka mina barn mer info finns men orkar inte skriva allt här 3 sidor är skrivna plus att hon har pysikska problem nån som vill hjälpa mig kontakta mig så finns ja på detta nummer 070-xxxxxxx. Gäller 4 st barn vid åldrarna 13, 11, 7 och 6 år.
SVAR

Hej,

Tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga samt stort tack för att ni använt en av våra Expresstjänster!

Trots att jag inte har så mycket information här och nu kommer jag allmänt att redogöra för vad som gäller vårdnadstvister. Främst så du får ett skriftligt svar och så vi har en grund till vårt telefonmöte. Längst ned i svaret finner du mina kontaktuppgifter där du kan nå mig så bokar vi in en tid som passar oss båda för telefonmötet.

Allmänt om vårdnad

Frågor om vårdnad, umgänge och boende är indispositiva vilket bl.a. innebär att rätten har ett ansvar för att frågorna blir tillbörligt utredda. Därför gäller att rätten, innan den avgör ett mål eller ärende om vårdnad, boende eller umgänge ska ge socialnämnden tillfälle att lämna upplysningar om parternas situation, historia och liknande uppgifter som kan vara av betydelse.

I vårdnadsmål även kallat vårdnadstvister beslutar man om vem som ska ha vårdnad över barnet. Ska vårdnaden vara gemensam eller ensam? Och om ensam, vem ska ha det ensamma vårdnadshavandet?

Oftast handlar dock frågorna om vem som Ensam ska ta över vårdnaden.

Barnets bästa ska vara avgörande vid beslut om vårndad. Inga andra intressen kan konkurrera med barnets bästa. Exempelvis rättvisa mellan föräldrarna är helt ointressant för domstolen. Domstolen ska bara bry sig om barnets bästa och barnets intressen.

Hur domstolen gör sin bedömning

Det är inte lätt att i praxis hitta några bra riktlinjer för bedömningen eftersom man alltid måste grunda bedömningen på barnets bästa. Faktaunderlaget varierar i alla fall och barnets bästa i ett fall innebär inte att samma sak är barnets bästa i ett annat fall. Det finns dock vissa presumtioner för vilket val som anses vara barnets bästa. Om det är ett litet barn brukar man generellt säga att mamman är mer lämplig som ensam vårdnadshavare än pappan. Det som spelar in är att kvinnor i högre grad än män faktiskt haft sådan vana vid barnavård och skötseln av ett hem. Detta är då när barnet är väldigt litet. I takt med förändrade könsroller i samhället förändras även underlaget för en sådan bedömning, och ingenting finns ristat i sten. Allting hänger på vad som anses vara barnets bästa i det enskilda fallet.

Lagstiftaren har radat upp vissa omständigheter som ska vara av betydelse vid bedömning över vad som är barnets bästa. Dessa omständigheter är följande:

- Risken för att barnet far illa hos den ena eller den andra föräldern

- Barnets behov av kontakt med båda föräldrarna

- Barnets vilja

- Kontinuitet i barnets vardag

Ovan punkter är dock ingen uttömmande uppräkning utan domstolen måste som sagt beakta alla omständigheter som kan ha betydelse för barnets bästa. Det går inte att definiera vad som är barnets bästa. Man måste göra en individuell bedömning av barnet i det särskilda målet. Men man kan dock konstatera att det i många fall inte går att objektivt fastställa vad som är bäst för det individuella barnet, lagstiftaren är medveten om detta och menar att det är domstolens bedömning och uppfattning som kommer att bli avgörande för de enskilda målen.

Är det så att barnet far illa, eller påverkas på annat sätt, hos barnets mamma på grund av hennes psykiska problem så är det absolut en omständighet som domstolen kommer ta i beaktning vid beslutet om hur vårdnaden ska se ut.

Hoppas din situation åtminstone är lite klarare utifrån den informationen jag gett dig här. Du når mig på johan.hakansson@lawline.se för att boka in ett telefonmöte. Du får gärna föreslå några tider och dagar som fungerar för dig, så hittar vi en tid då vi båda kan. Jag är relativt flexibel.

Allt gott!

Johan Håkansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (890)
2022-01-16 Kan ena föräldern bestämma hur umgänget ska fördelas?
2022-01-08 Kan pappan få gemensam vårdnad?
2021-12-31 Hur bör ett avtal om vårdnad se ut för att godkännas av socialnämnden?
2021-12-29 Finns det någon möjlighet att tvinga fram ett juridiskt bindande avtal kring vårdnaden om barn?

Alla besvarade frågor (98478)