Vårdnadstvist

2017-06-03 i Vårdnadstvist
FRÅGA
hejJag har en son som ska börja förskola till hösten, Mamman och jag har gemensam vårdnad, och sonen går i laxå på dagis nu och har gjort i snart 4 år. men mamman har börjat skola in sonen i finneröja skola utan mitt medgivande.det blir ca 1,5 mil längre en väg för mig att köra mamman bor i finneröja sen 3 år tillbaka. där pojken går nu går han hela sin skolgång, medan ditt mamma vill flytta går han bara till 6an sen ska han tillbaka dit. Kan mamman bara flytta grabben fast han har gått i laxå på dagis sen 2013 ??
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Vårdnadshavaren har rätt och en skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Sådana angelägenheter kan vara just val av skola, Föräldrabalken 6 kap. 11§. Enligt 13§ framgår det vidare att om barnet står under vårdnad av två personer/föräldrar, ska ett sådant beslut fattas av vårdnadshavarna gemensamt. Detta innebär att beslut av ingripande betydelse kan inte fattas ensam av en vårdnadshavare, om inte är uppenbart att barnets bästa kräver det. I ert fall framgår det inte av omständigheterna, att så faktiskt skulle vara fallet.

Det finns däremot ingen rättslig påföljd som drabbar en vårdnadshavare/förälder som har drivit igenom sin vilja, och beslutat ensamt i en fråga av personlig angelägenhet. Ett sådant handlande kan däremot tyda på umgängessabotage samt olämplighet för vårdnadsskap. Detta kan ha stor betydelse i en eventuell vårdnadstvist, där man också tar hänsyn till båda föräldrarnas förmåga att samarbeta med den andra. Att personen skulle besluta ensam i ett sådant fall kommer därför påvisa dennes olämplighet som vårdnadshavare samt samarbetssvårigheter, och vara till din eventuella fördel vid det fall du vill väcka en vårdnadstvist.

Hoppas att svaret hjälpte dig, ha en fortsatt trevlig dag!

Marcus Anstrin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (880)
2021-11-23 Vad kan man göra för att ensam få fatta beslut för ens barn?
2021-11-21 Kan man undgå att båda föräldrarna behöver skriva på för angelägenheter som rör barnet vid gemensam vårdnad?
2021-11-11 Umgängessabotage vid gemensam vårdnad?
2021-10-31 Grund för ensam vårdnad

Alla besvarade frågor (97393)