Vårdnadstvist

Hej min sambo och jag hat gemensam vårbad på ett 5 månaders pojke , vi bode ihop i hans hus som han äger, jag betalade där pengar också. Han kastade mig ut på kväll med barnet utan att tänka på oss. Han är alkohol missbrukare , gå ute med sina vänner varje helg och glömer om oss och tänker inte på barnet så mycket. Bor nu i min lägenhet som jag måste flytta ut i 1 augusti. Vad ska jag göra ? Han sa att han ska aldrig sluta dricka och han ska inte ändra sig. Jag ör i te svensk medborgare men barnet är efter han , kan han ta bara barnet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

För att en föräldern ska få ensam vårdnad över gemensamma barn krävs det som huvudregel att man väcker talan mot den andra föräldern enligt Föräldrabalken 6 kap. 5§. Man kan även, utan att väcka talan, avtala föräldrarna emellan, om vårdnaden.

Domstolen kommer därefter göra en bedömning med utgångspunkt i hur föräldrarna samarbetar i olika frågor som rör barnet. Frågor som exempelvis rör vart barnet ska gå i skola, hälsovård samt andra väsentliga frågor. Om den ena föräldern har grova samarbetsproblem, jämtemot den andra föräldern, talar detta för att den andra föräldern ska anförtros vårdnaden.

Den främsta beaktningen kommer tas gällande vad som är det bästa för barnet enligt Föräldrabalken 6 kap. 2a§. Man kommer vidare även beakta barnets egna vilja, med hänsyn till hur gammalt och moget det är. Barnet vilja kan i regel väga tungt. Vidare vad som är barnets bästa är utgångspunkten att man ska undvika att barnet far illa om det kommer bo eller ha vårdnaden av den ena föräldern. Både fysisk och psykisk ohälsa. Om barnet har syskon ska även detta vägas in, att syskon inte ska slitas ifrån varandra (även halvsyskon beroende på relationen).

Vidare ska man även ta ställning till i en vårdnadstvist om en utav vårdnadshavarna är direkt olämplig. Olämplighet kan exempelvis grunda sig i alkoholmissbruk eller liknande.

En fråga som är viktig att ta ställning till är om den ena föräldern har bedrivit umgängessabotage. Detta innebär att personen har försvårat umgänge eller liknande med den andra föräldern. Exempelvis, då man bestämt umgänge, så har föräldern undvikit överlämning av barnet.

Man kommer även göra en prognos för framtiden där man beaktar om den hypotetiska föräldern som får vårdnaden kommer underlätta barnets behov av umgänge med den andra föräldern tillgodoses.

Utifrån ovanstående punkter, samt andra vägande argument kommer man göra en beaktning om vad som är det bästa för barnet. Därefter kommer en eventuell tvist leda till att den som bäst kan tillgodose barnets bästa anförtros vårdnaden. Tyvärr är det svårt att ta ställning till hur det blir i just ditt fall då det ej framgår hur omständigheterna ligger till, då det är oerhört avgörande från fall till fall.

Att personen hade "tagit" ert gemensamma barn hade varit till nackdel för den andra parten vid vårdnadstvist, och tydligt talat för att du skulle ha vårdnaden.

Vill du ha mer hjälp hänvisar jag dig till Lawlines juridiska byrå genom att klicka på "boka tid med jurist" ovan. Hoppas att svaret har hjälpt dig, ha en fortsatt trevlig dag!

Marcus AnstrinRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”