FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt26/03/2017

Vårdnadstvist

Hej! Min fru vill skilja sig och vill ta ensam vårdnad om dotter som är snart två gammal.

Hon har anmält för misshandel till polisen och har gått till sostjänsten. Jag vill ha en gemensamvårdnat. Hon försöker använda anmälan för att få vårdnaden.

Min fråga hur står chans har hon att vinna detta vårdnad.

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid bedömningen för huruvida ena föräldern ska få ensam vårdnad eller inte, är det flera aspekter som man fäster särskild vikt vid men det som är avgörande är vad som utgör det bästa för barnet. Barnets bästa och behov är nämligen avgörande för vårnadsrelaterade tvister. Enligt Föräldrabalken (FB) 6:1 görs bedömningen utifrån den trygghet, omsorg och god fostran som barnet kan få, (se även FB 6:2 a). Vid bedömningen för vad som är bäst för din son, görs bedömning utifrån din sons behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. I bedömningen tar man även hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.

Det krävs att barnet har lämpliga vårdnadshavare som har förmågan att förstå barnets känslor och behov och att de kan, på ett lämpligt sätt, tillfredsställa dem. socialnämndens och domstolens uppfattning, antaganden samt bedömning som blir avgörande (Prop. 1997/98:7 s 194). Lagen säger att barnet ska ha en nära och god kontakt med båda föräldrarna (Se FB 6:2a ), såvida det inte finns risk för barnet att fara illa.

Jag kan tyvärr inte säga hur stor chans det är för barnets mamman att få ensam vårdnad då det är domstolen som tar det slutgiltiga beslutet. Domstolen gör en helhetsbedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet och det är det som kommer att bli avgörande. Gemensam vårdnad anses dock som utgångspunkt vara det bästa för barnet men om det finns en risk för att barnet kan utsättas för fara och att föräldrarna inte kan samarbeta, är det omständigheter som domstolen beaktar i sin bedömning.

Hoppas du fick svar på din fråga! Har du fler frågor, är du välkommen att kontakta oss igen. Lycka till!

Med vänliga hälsningar,


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000