Vårdnadstvist

2017-03-26 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! Min fru vill skilja sig och vill ta ensam vårdnad om dotter som är snart två gammal.Hon har anmält för misshandel till polisen och har gått till sostjänsten. Jag vill ha en gemensamvårdnat. Hon försöker använda anmälan för att få vårdnaden.Min fråga hur står chans har hon att vinna detta vårdnad.Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid bedömningen för huruvida ena föräldern ska få ensam vårdnad eller inte, är det flera aspekter som man fäster särskild vikt vid men det som är avgörande är vad som utgör det bästa för barnet. Barnets bästa och behov är nämligen avgörande för vårnadsrelaterade tvister. Enligt Föräldrabalken (FB) 6:1 görs bedömningen utifrån den trygghet, omsorg och god fostran som barnet kan få, (se även FB 6:2 a). Vid bedömningen för vad som är bäst för din son, görs bedömning utifrån din sons behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. I bedömningen tar man även hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.

Det krävs att barnet har lämpliga vårdnadshavare som har förmågan att förstå barnets känslor och behov och att de kan, på ett lämpligt sätt, tillfredsställa dem. socialnämndens och domstolens uppfattning, antaganden samt bedömning som blir avgörande (Prop. 1997/98:7 s 194). Lagen säger att barnet ska ha en nära och god kontakt med båda föräldrarna (Se FB 6:2a ), såvida det inte finns risk för barnet att fara illa.

Jag kan tyvärr inte säga hur stor chans det är för barnets mamman att få ensam vårdnad då det är domstolen som tar det slutgiltiga beslutet. Domstolen gör en helhetsbedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet och det är det som kommer att bli avgörande. Gemensam vårdnad anses dock som utgångspunkt vara det bästa för barnet men om det finns en risk för att barnet kan utsättas för fara och att föräldrarna inte kan samarbeta, är det omständigheter som domstolen beaktar i sin bedömning.

Hoppas du fick svar på din fråga! Har du fler frågor, är du välkommen att kontakta oss igen. Lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1750)
2021-08-04 Krävs båda vårdnadshavares samtycke för att barnet ska få resa?
2021-07-31 Förälder som motsätter sig utökat umgänge eller växelvist boende
2021-07-31 Nekat umgänge på grund av befarat missbruk
2021-07-31 Har man en skyldighet att tvinga barnet och träffa umgängesföräldern?

Alla besvarade frågor (94627)