Vårdnadshavarnas möjlighet att bestämma vem barnet får träffa

2020-04-28 i Barnrätt
FRÅGA
Får barnens pappa bestämma vilka barnen inte träffar på mammans vecka? Tex barnens farfar om pappan och farfar har bråkat?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Regler om vårdnad, boende och umgänge finns i 6 kap föräldrabalken (FB). Enligt 6:11 FB har vårdnadshavaren rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, exempelvis vem barnet ska träffa. I takt med barnets stigande ålder ska vårdnadshavaren ta mer och mer hänsyn till barnets egen vilja i dessa frågor. Om två personer har vårdnaden över barnet gemensamt ska enligt 6:13 FB vårdnadshavarna tillsammans bestämma över barnets personliga angelägenheter. Om en av vårdnadshavarna är frånvarande, sjuk eller av annan orsak inte kan ta del i sådana beslut som inte utan olägenhet kan uppskjutas, bestämmer dock den andra ensam. Denna får dock inte ensam fatta beslut av ingripande betydelse för barnets framtid, om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det.

Din fråga är om pappan får bestämma vilka barnet inte får träffa under de veckor som barnet bor hos mamman, i detta fall barnets farfar. Enligt min mening torde mamman själv kunna välja att låta barnet träffa sin farfar. Det är inte ett sådant avgörande beslut att det nödvändigtvis måste tas av föräldrarna gemensamt. Beroende på hur gammalt barnet är ska även barnets vilja tas i beaktande. Det bör också gå i linje med barnets bästa, som är en viktig princip som stadgas i 6:2a FB, att barnet får träffa sina farföräldrar.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Lovisa Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1520)
2020-09-25 Vad ska barnbidraget gå till och vad har föräldrarna för ekonomiskt ansvar?
2020-09-21 Kan man anmäla socialtjänsten för att ha skrämt ett barn?
2020-09-20 Skyldigheter och rättigheter - oönskad graviditet
2020-09-14 Får en 16-åring ge pengar till sitt yngre syskon?

Alla besvarade frågor (84399)