Vårdnadshavarna är oense om skolvalet

2021-02-06 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Min sambos barn bor hos oss på heltid sedan våren -20. Modern har under föregående år träffat barnet vid 3 tillfällen och 1 gång under detta påbörjade år och barnet har inte fått bo hos modern via beslut från socialnämnden.Barnet går i skola där modern bor och är i en helt annan kommun än där vi bor. Det innebär att min sambo och hans son får resa ca 1,5h enkel väg mellan skola och hem vilket både barnet och vi är trötta på och önskar byta till närliggande skola. Barnet är nu (efter lång utredning på skatteverket) folkbokförd hos oss. DOCK vägrar modern skriva på skolbyte och socialnämnden menar på att de inget kan göra. Barn- och ungdomsnämnden i vår hemkommun säger att de kan heller inget göra då de menar på att modern måste skriva under och kan inte erbjuda en plats i skola i hemkommunen eftersom han uppfyller kravet för skolplikt. De vägrar dessutom barnet skolskjuts trots att vi befinner oss i en situation som vi inte själva har valt, utan tvingas till att barnet går kvar i skolan. Vad gör vi och vart vänder vi oss? Kan min sambo avsäga sin skolplatsen han går på idag då han inte godkänner att barnet går kvar? Vem ansvarar för barnets rättigheter när en vårdnadshavare inte ser till barnets bästa?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är problemet

Jag tolkar din fråga som att du vill veta vart ni ska vända er för att få skolbyte om mamman vägrar att gå med på detta. Vidare vill du veta om det vore en bra lösning ifall din sambo avsäger skolplatsen. Frågan regleras främst i föräldrabalken (FB).

Skolplikten

Som du själv skriver finns det skolplikt för barnet enligt skollagen. Därför rekommenderar jag inte att din sambo avsäger skolplatsen förrän ni har en plats på en skola i er hemkommun.

Jag förstår att det är en jättejobbig situation och att det blir krångligt i vardagen. Men det är viktigt att beakta skolplikten eftersom detta är en del av föräldrarnas ansvar för barnet. Dessutom måste båda vårdnadshavare signera en eventuell uppsägning av skolplatsen (där barnet går nu).

Ändring i vårdnaden

I nuläget har din sambo och barnets mamma delad vårdnad. Det innebär att de tillsammans har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Därför är det korrekt att de måste vara överens om skolbyte. Vårdnadshavarna ska i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets önskemål och synpunkter (6 kap., 11 §, FB).

Det verkar inte vara en hållbar situation, när mamman inte vill skriva på skolbyte och barnet bor hos er och sällan har umgänge med henne.

Därför kan ni försöka att ändra vårdnaden, så din sambo får ensam vårdnad och därmed själv kan ta beslut om till exempel skolval.

Om mamman går med på detta, kan de tillsammans ansöka om att rätten på talan av båda vårdnadshavare ändrar vårdnaden (6 kap., 4 §, FB).

Om vårdnadshavarna är överens går det även bra att avtala att vårdnaden ska ändras från att vara gemensam till ensam. Avtalet ska vara skriftligt och socialnämnden ska godkänna avtalet (6 kap., 6 §, FB).

Om din sambo och barnets mamma inte kommer överens om att vårdnaden ska ändras, kan ni vända er till domstolen och försöka få ändring i vårdnaden genom en domstolstvist (6 kap., 5 §, FB). Innan en eventuell domstolstvist är det bra att försöka nå en gemensam lösning genom samarbete. Ni kan vända er till familjerätten (detta är inte en domstol) eller familjerådgivningen i er kommun, de kan hjälpa er med att försöka hitta en lösning, utan att behöva gå till domstol.

Barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge (6 kap., 2 a §, FB).

Hur du kan gå vidare med din fråga

Jag hoppas att du med detta fick svar på din fråga!

Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.

Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.

Vänligen,

Geske Lovmand Hvid
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (872)
2021-10-24 Påverkar en separation bland föräldrarna vårdnaden över barnen?
2021-10-18 Vad händer om man ger upp vårdnaden av sina barn?
2021-10-15 Umgänge och vårdnad - vad kan man göra?
2021-09-30 Nekad att träffa barnet av boendeföräldern

Alla besvarade frågor (96532)