Vårdnadshavares skyldigheter och betydelse av barns egna vilja

2017-03-12 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! Kan jag tvinga min son som snart 15 år att åka till sin pappa? Min son har down syndrom men kan uttrycka sig verbalt och vet vad han vill.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om föräldrar och vårdnadshavares ansvar för sina barn finns i föräldrabalken (FB). Du kan titta närmre på den lagen här. Jag utgår från att du är din sons vårdnadshavare.

Vad har vårdnadshavare rätt och skyldighet att göra?

Som utgångspunkt har ett barns vårdnadshavare ansvar för att ta beslut i frågor som rör barnets personliga förhållanden. Vårdnadshavare måste också se till att barnet får den omvårdnad, trygghet, fostran och respekt som barnet behöver med hänsyn till dess personliga förutsättningar, mognad, hälsa och ålder (6 kap. 1-2 § och 11 §). Om barnet har två vårdnadshavare är detta ansvar delat och alla beslut som rör barnet måste tas i samförstånd (6 kap. 13 §).

I alla beslut som rör barnet och frågor om vårdnad, boende och umgänge med föräldrar eller andra närstående ska barnets bästa vara avgörande. Barnets behov av nära och god kontakt med båda föräldrar ska vara vägledande. Med hänsyn till barnets mognad och ålder ska hänsyn också tas till barnets egen vilja (6 kap. 2a §).

Vad betyder det i ditt fall?

Eftersom din son är 15 år, så räknas han som ett barn i lagen mening. Om du är ensam vårdnadshavare har du rätt och skyldighet att besluta i frågor som rör din son. Om du har delad vårdnad med din sons pappa måste du och pappan tillsammans ta alla beslut som rör sonen. Du (och eventuellt pappan) har alltså både rätt och skyldighet att besluta i såna frågor som var han ska bo eller hur umgänge med dig och pappan ska se ut.

När du utövar vårdnad över din son måste du däremot alltid tänka på vad som är bäst för din son utifrån hans personliga behov. En viktig del av ett barns liv är att ha en god kontakt med sina föräldrar och det är därför bra att arbeta för att sonens umgänge med sin pappa fungerar bra. Dock är din son så pass gammal att hans egen vilja ska beaktas när du tar beslut som rör honom. Om din son är säker på vad han själv vill och kan uttrycka det bör du alltså visa respekt för hans vilja. Känner din son väldigt starkt för något kan det ibland gå emot hans bästa att tvinga honom till något annat. I slutänden är det dock du som vårdnadshavare som måste avgöra vad som är bäst för din son, även om det ibland inte stämmer överens med vad han själv vill.

Jag hoppas att detta har varit till din hjälp.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1750)
2021-08-04 Krävs båda vårdnadshavares samtycke för att barnet ska få resa?
2021-07-31 Förälder som motsätter sig utökat umgänge eller växelvist boende
2021-07-31 Nekat umgänge på grund av befarat missbruk
2021-07-31 Har man en skyldighet att tvinga barnet och träffa umgängesföräldern?

Alla besvarade frågor (94627)