Vårdnadshavares samtycke vid utlandsresa

2018-01-19 i Barnrätt
FRÅGA
Jag är 17 år (hinner inte fylla 18 innan resan) och bor heltid hos min pappa. Jag vill åka utomlands med mina kompisar och jag har hans godkännande. Jag har nästan ingen kontakt alls med min mamma. Måste jag ändå ha hennes godkännande? Vad kan hända om jag åker utan de?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det är din vårdnadshavares rättighet och skyldighet att bestämma i frågor som rör dig (6 kap. 11 § föräldrabalken). Om dina vårdnadshavare har gemensam vårdnad ska besluten fattas tillsammans (6 kap. 13 § föräldrabalken). I detta fall vet jag inte om din mamma är vårdnadshavare eller om hon endast har umgängesrätt. Om hon inte är din vårdnadshavare så räcker det med din pappas godkännande. Om din mamma är din vårdnadshavare så är inte rättsläget helt klart. Din pappa får då inte ensam ta beslut av ingripande betydelse men med sådana beslut menas beslut av ingripande betydelse för din framtid. Jag har svårt att se att en resa skulle vara ett sådant beslut.

Det finns inga tvångsåtgärder som kan vidtas om du åker utan din mammas samtycke. Om du var under 15 år och din mamma var vårdnadshavare skulle det kunna vara aktuellt med egenmäktighet med barn som är ett brott (7 kap. 4 § brottsbalken). Men då du är 17 år blir det inte aktuellt.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du har några ytterligare funderingar är du välkommen att höra av dig igen.

Vänligen,

Hanna Salajin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?