Vårdnadshavares samtycke vid resa

2018-01-12 i Barnrätt
FRÅGA
Min sambo vill inte godkänd vår dotter 6år följer mig till Thailand för att hälsa på min mamma. Vad kan jag göra för att få dotter följa med?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår i mitt svar från att både du och din sambo är vårdnadshavare för er dotter.

Föräldrar med gemensam vårdnad ska besluta tillsammans i frågor som rör barnets angelägenheter, 6 kap. 11 § och 6 kap. 13 § Föräldrabalken. Om föräldrarna är oeniga innebär det att någon åtgärd inte kan ske. Det finns då inte heller någon rättslig möjlighet att lösa tvisten mellan föräldrarna. När det gäller utlandsvistelser och längre resor krävs det alltså, vid gemensam vårdnad, att föräldrarna är överens.

När det gäller en resa som denna krävs det på så vis att både du och din sambo är överens i frågan. Det finns inga rättsliga möjligheter att ändra på det. Mitt råd är därför att ni försöker komma överens i frågan.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Joel Myrenius
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?