Vårdnadshavares informationsskyldighet - måste jag berätta att jag ska gifta mig?

2017-06-09 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! Jag och min sambo ska gifta oss i september. Sambon har två barn från ett tidigare förhållande som det är gemensam vårdnad över. Det finns en stark konflikt mellan vårdnadshavarna som gör att information som inte handlar direkt om barnen nästan aldrig ges. Måste min sambo meddela den andre vårdnadshavaren om nytt äktenskap när hon vet att vi är sammanboende och att jag redan är helt involverad i barnens liv? Eller enklare frågat, måste min sambo meddela den andre vårdnadshavaren när ett nytt äktenskap ska ingås?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna som handlar om vårdnaden och samarbetet mellan ett barns vårdnadshavare finns i föräldrabalken (FB). Du kan hitta den lagen här. Först redogör jag allmänt för lite regler om vårdnadshavare skyldigheter, rättigheter och informationsplikt och avslutar sedan med en sammanfattning och kort svar på frågan.

Vad måste en vårdnadshavare göra och berätta?

De flesta reglerna som handlar om vårdnadshavares skyldigheter tar utgångspunkt i barnets behov. Barnet har rätt till omvårdnad, trygghet, respekt och ska få sina grundläggande behov tillgodosedda (FB 6 kap. 1 §). Vårdnadshavare är skyldiga att barnets rättigheter tillgodoses och de har dessutom rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (FB 6 kap. 11 §). När två personer har vårdnad om ett barn är huvudregeln att de ska göra allt detta tillsammans (FB 6 kap. 13 §). Utifrån de här reglerna får man i varje fråga försöka avgöra vad som krävs av en vårdnadshavare. Klart är att en vårdnadshavare inte kan ta stora beslut om barnets personliga förhållanden utan att den andra vårdnadshavaren blir informerad och får chans att samtycka eller motsätta sig beslutet.

Den enda regeln som direkt tar sikte på en vårdnadshavares informationsskyldighet säger att om ett barn ska umgås med en förälder hen inte bor hos, så måste den andra föräldern lämna upplysningar om barnet som kan främja umgänget, om inte något särskilt skäl talar emot det (FB 6 kap. 15 §). Den regeln tar bara sikte på saker som kan underlätta barnets umgänge med en förälder och stärka deras relation. Exempel på relevant information kan vara hur barnet har det i skolan, om barnet har några särskilda fritidsintressen eller liknande omständigheter.

Det finns alltså inte någon regel som tydligt anger vad en vårdnadshavare måste berätta för en annan vårdnadshavare. Ska en vårdnadshavare fatta ett viktigt beslut om barnet personligen måste den andra vårdnadshavaren få chans att påverka beslutet, men att din sambo och du gifter er är inte en personlig fråga för barnet på det sätt som gör att den andra föräldern har någon rätt att påverka det. Den enda regeln om en vårdnadshavares informationsskyldighet tar bara sikte på uppgifter om barnet självt som kan göra umgänget med föräldern lättare. Att din sambo och du gifter er är inte en uppgift om barnen och om ni är sambor eller gifta spelar nog inte någon roll för den andra förälderns och barnens relation. Din sambos och den andra vårdnadshavarens förmåga att utöva vårdnad om barnen borde inte heller påverkas av om ni är gifta eller inte.

Sammanfattning

Det finns inte några regler som säger att ni måste informera den andra föräldern om att ni tänker gifta er. Den andra föräldern har inte någon rätt att påverka det beslutet. Det är inte heller information som har någon direkt påverkan på hur de ska och kan utöva sin vårdnad över barnen och den andra förälderns relation till barnen påverkas sannolikt inte heller. Din sambo och du kan alltså gifta er utan att först meddela barnens andra vårdnadshavare.

Jag hoppas att detta har gett dig svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1744)
2021-07-30 Får den andra vårdnadshavaren ta med barnet på en resa utan mitt godkännande?
2021-07-22 Får personal ge minderåriga cigaretter?
2021-07-21 Byta för- och efternamn på barnet jag har ensam vårdnad om?
2021-07-15 Vad kan man göra om man befarar att ett barn far illa?

Alla besvarade frågor (94414)